JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

604758636

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.19

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bednář V. Vulgar substitution, yes or no? In Dolobáč M. (Eds.) Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty. 2011.
KNIHA - CELEK
Bednář V., Sigmundová M. Nový občanský zákoník. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Bednář V. Darování. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014) Komentář. 2014.
Bednář V. Koupě. Občanský zákoník VI. Závazkové právo, Zvláštní část (§ 2055-3014) Komentář. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.