Doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637608

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

3.19

Docent

ČLÁNEK
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Bezouška P., Hulmák M. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní rozhledy. 2018.
Hulmák M. Započtení. Vybrané otázky. Právní rádce. 2018.
Hulmák M., Bezouška P. Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby. Právní rozhledy. 2017.
Hulmák M. Kolektivní ochrana spotřebitele. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hulmák M. Aktuální otázky započtení. In . (Eds.) XXVI. Karlovarské právnické dny. 2018.
Hulmák M. Přezkum cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. XXV. Karlovarské právnické dny. 2017.
Hulmák M. Přezkum cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. In . (Eds.) Prenos poznatkov do justičnej praxe: Zásahy súdov do súkromoprávnych úkonov. 2016.
Hulmák M. Překvapivá ujednání v obchodních podmínkách. Reforma súkromného práva na Slovensku v Čechách. 2013.
Hulmák M. Smlouva mezi Nejvyšším soudem ČR a novým občanským zákoníkem. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Hulmák M. Czech Republic. Protection of Immovables in European Legal Systems. 2015.
Hulmák M. Rechtschutzmittel des Käufers beim Verbraucherkauf. Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs. 2015.
Hulmák M. Komentář k § 1721 až 1763. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 1766 až 1789. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 1810 až 1867. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721 - 2054). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 2189 až 2234. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Hulmák M., Kabelková E. Komentář k § 2235 až 2259. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 2297 až 2348. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k §§ 3015-3016. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 3028. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 3074 až 3076. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 419. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 743 až 750. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 766 až 770. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 2014.
Hulmák M. Prostředky právní ochrany kupujícího při spotřebitelské koupi. Spotřebitelská kupní smlouva. 2013.
Hulmák M., Bezouška P., Doležal T., Psutka J. Úvod, závěr. Stará judikatura ve světle nových zákonů. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Karel VLČEK PFA Teoretické právní vědy 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.