Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637805, , 608 910 968

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 6

odborný asistent

ČLÁNEK
Rosenkranzová O. 15th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2017.
Horák O., Rosenkranzová O. Česko-rakouská civilistika a dědické právo. Ad Notam. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rosenkranzová O. Interpretace lidských práv veřejným ochráncem práv. In Červínek Z. (Eds.) Lidská práva v soudní praxi. Sborník z konference Olomoucké právnické dny pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. - 25. května 2018. 2018.
Rosenkranzová O. Dosáhneme rovnosti? Antidiskriminační právo jako způsob regulace společenských vztahů. In . (Eds.) Dny práva 2015 – Days of Law 205. Část III. Rovnost v právu. 2016.
Rosenkranzová O. Světonázor jako důvod nerovného zacházení. In Polák P. (Eds.) Sborník za semináře. Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv. 2016.
KNIHA - CELEK
Horák O., Dostalík P., Salák P., Fiedlerová N., Černoch R., Rosenkranzová O., Šmídová Malárová L., Vlček K. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy: vybrané otázky. In Horák O. (Eds.) 2017.
Rosenkranzová O., Melzer F., Osina P., Horák O., Hlouch L., Hapla M. Praktikum z právní metodologie. In Rosenkranzová O., Kühn Z., Šabatová A. (Eds.) 2017.
Rosenkranzová O., Melzer F., Osina P., Horák O., Hlouch L., Hapla M. Praktikum z právní metodologie. In Rosenkranzová O., Kühn Z., Šabatová A. (Eds.) 2017.
SBORNÍK - CELEK
Tóthová M., Broz J., Svák J., Balog B., Rosenkranzová O., Červínek Z., Hrabovský L., Strážnická A., Hrebičková A., Paľko D., Fridrich B., Karola P. Lidská práva v soudní praxi. In Červínek Z. (Eds.) 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.