JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

 

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Masopust Šachová P. Co potřebuje restorativní justice z trestněprávní perspektivy? Aneb hledání ideálnho právního rámce. In Ščerba F. (Eds.) Sborník z VI. Ročníku mezinárodní konference kriminologické dny pořádané ve dnech 18.-19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností ve spolupráci s PF UP v Olomouci. 2018.
KNIHA - CELEK

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.