JUDr. Roman Vicherek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

 

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

odborný asistent

ČLÁNEK
Vicherek R. Komentář k nálezu Ústavního soudu II. ÚS 482/18. Státní zastupitelství. 2019.
Vicherek R. Vazba a možnosti elektronické kontroly obviněného. Journal of Jurisprudence and Legal Practice. 2019.
Vicherek R. Možnost podmíněného propuštění cizinců. Státní zastupitelství. 2018.
Vicherek R. Proč máme tak málo dohod o vině a trestu. Trestněprávní revue. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.