Francouzsko-česká škola práva přilákala rekordní počet studentů

Tématem letošního ročníku byla Bezpečnostní správa státu. Fotogalerie: PF UP
pátek 28. září 2018, 14:00 – Text: Soňa Pospíšilová

Začátkem září se konala na půdě École de droit Université d´Auvergne v Clermont-Ferrand tradiční Letní francouzsko-česká škola práva. O téma letošního ročníku „L’État face aux défis sécuritaires – Bezpečnostní správa státu“ projevil zájem rekordní počet studentů. Dvacet francouzských a deset z olomoucké právnické fakulty.

První přednáškový blok výuky vedla Monika Horáková z katedry správního práva a finančního práva. Posluchačům přiblížila pojetí a význam bezpečnostní správy v ČR. Podrobně se dále věnovala tématu práva shromažďovacího a otázkám spojeným s jeho praktickou aplikací. Další přednáškový blok Soni Pospíšilové ze stejné katedry byl zaměřen na objasnění role Policie ČR v systému bezpečnostní správy a dále na konkretizaci postavení a úkonů příslušníků Policie ČR při shromáždění. Leona Černá z katedry jazyků poté zapojila studenty obou fakult do přípravy a následné realizace fiktivního shromáždění, završené společným vyhodnocením průběhu a zapojení různých aktérů shromáždění a diskuzí nad otázkami k praktické aplikaci právní úpravy práva shromažďovacího. Francouzští studenti měli také možnost prostřednictvím tematické prezentace poznat UP a olomouckou právnickou fakultu.

Program letní školy zahrnoval rovněž přednáškový blok profesora politologie Frédérica Charillona na téma L’Etat face aux défis sécuritaires: approche de relations internationales (Bezpečnostní správa státu: mezinárodní vztahy). Frédéric Charillon se specializuje na francouzskou a srovnávací zahraniční politiku, obranu a mezinárodní vztahy. Profesor trestního práva na Université de Clermont d´Auvergne Evan Raschel studenty seznámil s tématem Les libertés fondamentales face aux impératifs de la lutte contre le terrorisme (Základní svobody ve vztahu k naléhavým potřebám boje proti terorismu).

Součástí letní školy byl i doprovodný program – výlet do okolí města Clermont–Ferrand, které je součástí regionu Auvergne-Rhône-Alpes. Účastníci si mohli prohlédnout malebné městečko Orcival s románskou bazilikou z 12. století, vulkanické jezero Lac Sevière a park Acrofun v Pessade, kde si vyzkoušeli různé sportovní aktivity.

V roce 2019 bude spolupráce mezi Právnickou fakultou UP v Olomouci a Facultés de Droit Université d´ Auvergne v Clermont-Ferrand slavit dvacet let.