Právnická fakulta získá až 12 milionů na vylepšení studijního prostředí

Dotace umožní velký posun v modernizaci zázemí fakulty.
Foto: Vojtěch Duda
čtvrtek 21. červen 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Skvělá zpráva přišla z ministerstva školství na Univerzitu Palackého. Ministerstvo – jako poskytoval dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z fondů EU – jí pošle téměř 220 milionovou dotaci. Univerzita uspěla s projektem Rozvoj studijního prostředí na UP, v němž jsou zahrnuty všechny fakulty. Právnická fakulta bude mít podle projektu možnost čerpat až 12 milionů korun.

Pro fakultu je to výjimečná příležitost, jak obnovit a dovybavit své studijní prostředí. „Dotace nám umožní velký posun v modernizaci zázemí fakulty. Studenti i zaměstnanci si vylepšení zaslouží,“ řekla Zdenka Papoušková, děkanka PF UP.

Projekt s pracovním názvem „Nábyteček“ má na fakultě na starosti tajemník Petr Bačík. „V tuto chvíli se soutěží veřejné zakázky. U řady už známe vítěze. Máme na vše ale poměrně málo času, do konce letošního července musíme mít většinu zakázek i vyfakturovaných,“ popsal situaci tajemník. Fakulta bude projekt kofinancovat ve výši pěti procent a ze svých zdrojů bude hradit i případné další náklady nutně související s projektem.

A co všechno právnická fakulta díky dotaci získá? Například speciální videokonferenční zařízení, streamovací server, který umožní v reálném čase přenos obrazu a zvuku z jakékoliv učebny prostřednictvím internetu do počítačů studentů či jiné učebny, interaktivní tabule, počítače a monitory nebo nové lavice, židle a také potřebné sklopné sezení na chodby. Zhruba milion korun je pak vyhrazen na nákup odborné literatury. První novinky by mohly být na fakultě vidět se začátkem nového akademického roku.

Právnická fakulta se nyní podílí ještě na dvou dalších celouniverzitních projektech, které uspěly v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: UP jako komplexní vzdělávací instituce (projekt zaměřený na výuku a internacionalizaci) a Podpora mobility na UP. Ze stejného operačního programu získal podporu i fakultní projekt Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia (dostavba centrální křídla fakulty s knihovnou).