Akademické kvalifikace - habilitace a profesury

Akreditované obory

  • Občanské právo (habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem s platností akreditace do 17. 9. 2029)
  • Právo Evropské unie (habilitační řízení s platností akreditace do 8. 8. 2028)

Ukončená habilitační řízení

  • doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

Pracoviště: Katedra soukromého práva a civilního procesu, PF UP v Olomouci
Obor řízení: Občanské právo
Datum zahájení řízení: 13.3.2017

Habilitační práce: Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách nebo také ZDE

Složení habilitační komise

Posudek – doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. 

Posudek – doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.

Posudek – doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. 

Stanovisko habilitační komise 

Název a termín habilitační přednášky: Transparentnost cenových ujednání, 18.10.2017

Termín projednání před vědeckou radou fakulty: 18.10.2017

Jmenován od: 1.11.2017

 

  • doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Pracoviště: Katedra soukromého práva a civilního procesu, PF UP v Olomouci
Obor řízení: Občanské právo
Datum zahájení řízení: 14.6.2016

Habilitační práce: Veřejné seznamy podle občanského zákoníku

Složení habilitační komise

Posudek – JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (pdf) 

Posudek – doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. (pdf) 

Posudek – prof. JUDr. Dr. Karel Eliáš (pdf)

Stanovisko habilitační komise

Název a termín habilitační přednášky: Pořadí limitovaných věcných práv, 30.11.2016

Termín projednání před vědeckou radou fakulty: 30.11.2016

Jmenován od: 1.1.2017

 

  • doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.

Pracoviště: Katedra soukromého práva a civilního procesu, PF UP v Olomouci
Obor řízení: Občanské právo
Datum zahájení řízení: 16.2.2015

Habilitační práce: Právní jednání podle nového občanského zákoníku  nebo také ZDE

Složení habilitační komise

Posudek – doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. 

Posudek – doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. 

Posudek – prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš 

Stanovisko habilitační komise

Název a termín habilitační přednášky: Omluvitelnost omylu, 4.11.2015

Termín projednání před vědeckou radou fakulty: 4.11.2015

Jmenován od: 1.12.2015

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)