Výzkumná skupina pro civilní právo procesní byla vytvořena v rámci projektu Moderní trendy a výzvy v civilním právu procesním (projekt Vnitřní grantové soutěže, okruh 2- výzkumné skupiny)

Členové

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.
JUDr. Jana Petrov Křiváčková, Ph.D.
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Zaměření skupiny

Výzkumná skupina pro civilní právo procesní se zabývá jak základními koncepčními otázkami civilního procesu, tak i jeho jednotlivými dílčími instituty. Členky této výzkumné skupiny jsou v současné době i členkami Skupiny pro přípravu modelového civilního řádu soudního.

Cíle výzkumné skupiny

  • Cílem výzkumné skupiny sestávající z akademických pracovnic zabývajících se dlouhodobě oblastí civilního práva procesního je zejm. užší a detailnější spolupráce členek týmu a zvyšování jejich odborného potenciálu. To má přispět k jejich ještě hlubšímu zapojení do širší odborné diskuze. 
  • Vytvoření výzkumné skupiny má umožnit také užší spolupráci jednotlivých právnických fakult a navázání dalších kontaktů s aplikační praxí. 
  • Aktivní práce s magisterskými i postgraduálními studenty by měla přinést hlubší zájem studentů o oblast civilního práva procesního a jejich zapojení do chodu katedry i aktivit vně fakultu.  

Plánované aktivity výzkumné skupiny

  • pravidelné schůzky členek skupiny
  • prezentování výsledků na odborných fórech, konferencích
  • realizace tematických workshopů
  • pořádání speciálních přednášek/kolokvií pro magisterské a postgraduální studenty

Uskutečněné výstupy

Přednáška na téma Ztracené miliardy v soudních sporech aneb rozvoj Litigation Finance ve střední Evropě – přednášející zakládající partneři společnosti LitFin - Litigation Financiers Maroš Kravec, LL.M. a JUDr. Ondřej Tyleček – 4. května 2022

Plánované výstupy

Workshop Moderní výzvy civilního procesu. 6. 9. 2022, místo konání: Právnická fakulta, UK Praha. 

Více najdete ZDE:

Výstupy z prezentace výzkumné skupiny

Aktuální výzvy opatrovnického soudnictví
Renáta Šínová, PF UP Olomouc

Předběžná opatření o úpravě poměrů dítěte po 1. 1. 2022
Renáta Šínová, Univerzita Palackého v Olomouci 

Spotřebitel jako účastník civilního soudního řízení
Vnitřní grantová soutěž – výzkumné skupiny
Projekt Moderní trendy a výzvy v civilním právu procesním
K. Hamuľáková, J. Petrov Křiváčková

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)