JUDr. GABRIELA HALÍŘOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7626

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.13

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Proděkan (23. 1. 2012 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Pouperová O., Sládeček V., Dienstbier F., Madleňáková L., Škurek M., Vícha O., Pospíšilová S., Frumarová K., Vopařilová M., Gadasová D., Halířová G., Melotíková P. Správní právo. Zvláštní část (vybrané kapitoly). 2014. (KNIHA - CELEK)
SLÁDEČEK V., POUPEROVÁ O., GADASOVÁ D., DIENSTBIER F., HALÍŘOVÁ G., MADLEŇÁKOVÁ L., Pospíšilová S., MELOTÍKOVÁ P., VOPAŘILOVÁ M., Škurek M. Správní právo. Zvláštní část. 2011. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Halířová G. Otcovská dovolená se prodlouží na dva týdny. Právo a rodina. 2021.
Halířová G. Přídavek na dítě od 1. 7. 2021. Právo a rodina. 2021.
Halířová G. Vývoj institutu karenční doby v českém právním řádu. Acta Iuridica Olomucensia. 2021.
Halířová G. Změny rodičovského příspěvku. Právo a rodina. 2020.
Halířová G. Maternity Leave and the Related Legal Questions. Studia Prawnoustrojowe. 2012.
HALÍŘOVÁ G. Nástup na mateřskou dovolenou - právo nebo povinnost? Právní fórum : český právnický měsíčník. 2011.
Halířová G. Soukromoprávní aspekty vztahu rodič - dítě v důchodovém pojištění. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2009.
Halířová G. Obecný pohled na pracovní podmínky žen. Právník. 2005.
Halířová G. Těhotné ženy a matky a jejich pracovní doba. Právo a rodina. 2005.
Halířová G. Zabezpečení muže během péče o dítě. Právo a rodina. 2002.
Halířová G. Zabezpečení muže během péče o dítě (2.část). Právo a rodina. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Halířová G. Slaďování práce a rodiny u sólo rodičů. In Komendová J. (Eds.) Cofola 2022 část 4. 2022.
Halířová G. Nárok na sociální dávky pro pracující rodiče pečující o děti v době pandemie. In Szakács A., Hlinka T., Hamuľák J., Matlák J. (Eds.) Realizácia sociálnych práv v období pandémie. 2021.
Halířová G. Prostituce jako samostatná výdělečná činnost? In Horecký J., Machálek P., Švec M., Horecký J. (Eds.) DNY PRÁVA 2019 – DAYS OF LAW 2019. Část IV. – Pracovní právo a výkon erotických služeb. 2020.
Halířová G. Zdravotní způsobilost zaměstnanců v době epidemie COVID-19. In Minčičová M., Dolobáč M., Žulová J., Hamuľák J., Molnár P. (Eds.) Zdravotná spôsobilosť zamestnancov. 2020.
Halířová G. Změny ošetřovného v době epidemie COVID-19. In Gajdošíková Ĺ., Ovečková O., Bröstl A. (Eds.) Aktuálne výzvy pro sociálne zabezpecenie v súčasnom období. 2020.
Halířová G. Karenční doba – aktuální problém českého sociálního zabezpečení. In Weissová T., Ovečková O., Bröst A. (Eds.) Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí. 2018.
Halířová G. Nové rodinné dávky v české právní úpravě jako nástroj slaďování práce a rodiny. In Barancová H., Štangová V., Olšovská A. (Eds.) Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0. 2018.
Halířová G. Právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací a právo na hmotné zajištění při nemožnosti jej realizovat dle české a evropské právní úpravy. In Andraško J., Hamuľák J., Matlák J., Poruban A. (Eds.) Ústavné princípy a realizácia práva na prácu. 2018.
Halířová G. Prevence, zdroje rizika a důsledky pracovního stresu se zaměřením na profesi sociálního pracovníka. In Dolobáč M., Seilerová M., Husár J., Slavkovská M. (Eds.) Starostlivosť o zdravie zamestancov. 2018.
Halířová G. Otcovská dovolená jako nástroj slaďování práce a rodiny. In Barancová H., Olšovská A., Pichrt J., Štefko M. (Eds.) Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. 2016.
Halířová G. Sociální zabezpečení rodin s dětmi - úvahy a náměty. In Weissová T., Ovečková O., Bröstl A. (Eds.) Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia. 2016.
Halířová G. Má být rodičovský příspěvek jako základní dávka pro rodiny s dětmi adekvátní sociálním potřebám nebo příjmům? In Barancová H. (Eds.) Uskutočniteľnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. 2015.
Halířová G. Nárok zaměstnanců pečujících o děti na úpravu pracovní doby ve světle judikatury ČR. In Čičkánová. D. (Eds.) Bratislavské právnické fórum 2015. 2015.
Halířová G. Slaďování práce a rodiny ve Spolkové republice Německo - rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek. In Hrabcová D. (Eds.) Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života. 2015.
Halířová G. Vybrané aspekty řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice z pohledu zákoníku práce. In Hamuľák J. (Eds.) Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti. 2014.
Halířová G. Právo na svobodnou volbu povolání versus převedení na jinou práci. In Blaho P. (Eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. II. diel. 2013.
Halířová G. Navrhovaná prorodinná opatření pro zaměstnance pečující o děti. In Lenhartová K. (Eds.) Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012, I. časť. 2012.
Halířová G. Právo na zvláštní ochranu v těhotenství a během péče o děti. In Blaho P. (Eds.) Právo v európskej perspektíve, II. diel. 2011.
Halířová G. The Principle of Sole Insurance and the Social Security Coordination. In . (Eds.) Liberalization of Labour Relations Regulation in the Process of Globalization. 2011.
Halířová G., Hálková A. Types of Proceedings in Matters of Sickness Insurance. In HORÁKOVÁ M., TOMOSZKOVÁ V. (Eds.) Contemporary Administrative Law Studies 5. 2011.
Radkova M. Několik poznámek k principům a zásadám v daňovém a správním právu. In Hamuľák O., Halířová G. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
Halířová G. Osobliwości zarządzania administracyjnego w temacie świadczeń społecznych (wybrane aspekty). In . (Eds.) Česko-polský odborný seminář na téma "Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v ČR a v Polsku". 2010.
Halířová G. Vývoj právní úpravy pracovních podmínek žen na našem území. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Halířová G. Základní principy koordinace sociálního zabezpečení. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. 2010.
Halířová G. Harmonizace pracovního a rodinného života - věčná otázka a problém v pracovněprávních vztazích. Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov. 2009.
Halířová G. Mateřská dovolená a související otázky. In Martvoň A. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2009.
Halířová G. Novinky v sociálním zabezpečení po reformě veřejných financí. In . (Eds.) Naděje právní vědy Býkov 2007. 2008.
Halířová G. Zásada rychlosti řízení ve věcech důchodového pojištění (dnes a dříve). Olomoucké debaty mladých právníků 2008. 2008.
Halířová G. Zásada rychlosti v řízení o důchodu (s cizím prvkem). In . (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. 2008.
Halířová G. Ústavou zaručené právo na pomoc v hmotné nouzi. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
Halířová G. Vybrané aspekty aplikovatelnosti správního řádu v sociálním zabezpečení. In . (Eds.) Debaty mladých právníků 2007. 2007.
Halířová G. Mateřská a rodičovská dovolená v zemích EU se zaměřením na Spolkovou republiku Německo. Európske výzvy súčasného právneho vývoja. 2006.
Halířová G. Pracovní podmínky žen. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. 2006.
Halířová G. Právní postavení žen v pracovněprávních vztazích. In . (Eds.) Sféry ženy - právne, politické, ekonomické vedy. 2004.
Halířová G. Historický vývoj dávek v mateřství na našem území. AUPO - Iuridica 5/2003. 2003.
KNIHA - CELEK
Halířová G. Dávky na bydlení v České republice. In Krippel M., Komendová J. (Eds.) 2023.
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
Halířová G., Melotíková P. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. 2015.
Halířová G., Veselý J., Galvas M., Hloušek J., Šimák M., Tomeš I. Právo sociálního zabezpečení. 2013.
Halířová G., Melotíková P. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. 2011.
Halířová G., Melotíková P. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. Praktikum z práva sociálního zabezpečení. 2010.
Halířová G., Bartoníčková K., Dohnal V., Rentková L., Tomoszková V., Tomoszek M., Bartoň M., Melotíková P., Kristková V., Šínová R., Ščerba F., Hamuľák O., Hartmannová V., Bobek M., Peterková M. Kurz právnických dovedností. In Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.) 2008.
Halířová G., Čožíková M., Hrušáková M., Vočka Z. Právo. Právo. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Halířová G. Vybrané aspekty nerovného postavení osob samostatně výdělečně činných v právu sociálního zabezpečení. In Šmíd M., Štangová V., Pospíšil I. (Eds.) Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. 2020.
Halířová G. Postavení studentů a budoucích absolventů v sociálním pojištění. In Tkáč V., Dufala M., Hamuľáková Z., Kútna Želonková I., Hamuľák J. (Eds.) Zamestnávanie mladých ľudí v čase hospodárskych zmien vo svetle migračnej krízy. 2019.
Halířová G. Maternity Leave and the Related Legal Questions. Possessio ac iura in re. The History of the Real Law. 2012.
Halířová G., Stehlík V. Právní aspekty zaměstnávání osob se zdravotním postižením - úprava v komunitárním a českém právu. In . (Eds.) Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy. 2006.
Halířová G. Zásada rovnosti a zákaz diskriminace. Valenta, Milan: Rukověť k metodice kurzu ESF: vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva ... 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hamuľák O., Halířová G., Madleňáková L., Melotíková P., Piechowiczová L. Olomoucké debaty mladých právníků 2012 na téma : Limity práva. 2012.
HAMUĽÁK O., HAMUĽÁKOVÁ K., HALÍŘOVÁ G., MELOTÍKOVÁ P. Olomoucké debaty mladých právníků 2011 - Právo v umění a umění v právu. 2011.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P. Olomoucké debaty mladých právníků 2010. "Význam principů a zásad v právu". 2010.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P. Olomoucké debaty mladých právníků 2009. "Význam judikatury v právu". 2009.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. "Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces". 2008.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Monseho debaty mladých právníků 2007. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)