JUDr. Petr Prchal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7636

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.09

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Odborná komise

  • Hodnotící komise pro projekty specifického výzkumu prováděného studenty PF UP (člen, 2017–)

PhD. komise

  • Komise pro obhajobu disertační práce JUDr. Miroslava Ondrúše, obor Občanské právo (člen, 2019–)
  • Komise pro obhajobu disertační práce JUDr. et Mgr. Pavly Sýkorové, obor Občanské právo (člen, 2017–)
  • Komise pro obhajobu disertační práce Mgr. Tomáše Marka, obor Občanské právo (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Česká advokátní komora (člen, 2013–)
  • ALAI Česká republika (člen, 2013–)
  • European Intellectual Property Teachers' Network (člen, 2015–)
ČLÁNEK
Prchal P. Zakázková autorská díla v pojetí doktríny Works Made for Hire dle autorského práva USA. Duševné vlastníctvo: revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. 2022.
Prchal P. K principu dichotomie myšlenky a vyjádření v autorském právu. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2018.
Prchal P. Licenční závazky v digitálním prostředí a uživatelské zájmy. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2018.
Prchal P. Obhajoba výjimky pro účely parodie, karikatury, parafráze, koláže. Acta MUP – Právní ochrana duševního vlastnictví. 2016.
Prchal P. K problematice nedostupných děl. Acta MUP - Právní ochrana duševního vlastnictví. 2014.
Prchal P. K problematice nedostupných děl. Acta MUP - Právní ochrana duševního vlastnictví. 2014.
Prchal P. Elektronizace justice po italsku. Acta Iuridica Olomucensia. 2013.
Prchal P. Autorské právo a svoboda projevu. Acta Iuridica Olomucensia. 2012.
Prchal P. Výhody a nevýhody využití zajišťovacích směnek. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Prchal P. K základním východiskům nové právní úpravy osiřelých děl. In . (Eds.) Právo duševního vlastnictví (Olomoucké právnické dny 2014). 2015.
Prchal P. K nejen evropským vlivům na vztah mezi autory a uživateli. In . (Eds.) Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo. 2014.
PRCHAL P. Hledá se autor – Zakázková autorská díla. In . (Eds.) Právo v umění a umění v právu : Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2012.
Prchal P. Náhrada škody vzniklá při výkonu zdravotnické péče. In . (Eds.) Limity práva. 2012.
KNIHA - CELEK
Černý M., Telec I., Prchal P., Kovářová B. Výzvy v právu duševního vlastnictví 2023. In Bačárová R., Gongol T. (Eds.) 2023.
Černý M., Telec I., Prchal P., Smejkal V. Výzvy v právu duševního vlastnictví 2022. 2022.
Černý M., Hazucha B., Prchal P., Macko L., Romanová R. Bezkontaktní výzvy v právu duševního vlastnictví (2021). In Telec I., Petr M. (Eds.) 2021.
Polčák R., Koukal P., Leška R., Myška M., Hrabánek J., Zibner J., Šalomoun M., Koščík M., Prchal P., Barták J., Valoušek M., Collett D., Mates P., Tuláček J. Autorský zákon, Praktický komentář s judikaturou. 2020.
Černý M., Petr M., Funta R., Prchal P., Płonková D., Dostal O. Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2020.
Černý M., Prchal P., Adamov N., Kopcová M. Výzvy v právu duševního vlastnictví. In Telec I., Gongol T., Bačárová R. (Eds.) 2019.
Černý M., Prchal P., Adamov N., Mučka J. Otázky a výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2018. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Prchal P., Klinka T., Adamov N., Smejkal V., Molnárová A. Otázky & výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Prchal P. Osiřelá díla. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Prchal P. Vývojové tendence v oblasti výjimek a omezení v českém autorském právu. Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4. 2020.
Prchal P. O vyváženosti a vnějších omezeních autorskoprávní ochrany v digitálním prostředí. In . (Eds.) Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 3. 2019.
Prchal P. Autorský zákon - předmět úpravy. Autorské právo a práva související. 2017.
Prchal P. Výjimky a omezení práva autorského, náhradní odměny. Autorské právo a práva související. 2017.
Prchal P. Mediace ve věcech autorskoprávních. Mediace a možnosti využití v praxi. 2013.
RECENZE
Prchal P. Ivo Telec: Kontroverze práva, zdraví a rodiny. Bulletin advokacie. 2022.
Prchal P. Ivo Telec: Kontroverze práva, zdraví a rodiny. Advokátní deník. 2022.
Prchal P. Nekonvenční léčení pohledem právníka. Právní rádce. 2020.
Prchal P. Pavla Sýkorová: Autorské právo v architektuře. Bulletin advokacie. 2018.
Prchal P. Otázky, úvahy, odpovědi. Právo duševního vlastnictví. Olomoucké právnické dny 2016. Otázky, úvahy, odpovědi. Právo duševního vlastnictví. Olomoucké právnické dny 2016. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)