doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7686

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.16

docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Šínová R., Tégl P., Melzer F. Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2014. (ČLÁNEK)
Melzer F., Tégl P., Bruncko S., Cilečková K., Coufalík P., Čuhelová K., Elischer D., Grygar J., Holub M., Janočková M., Jindřich M., Kober J., Kornel M., Kotrady P., Malá J., Podrazil P., Ptáček L., Rogalewiczová R., Smolíková K., Šimáčková K., Šínová R., Zemandlová A. Občanský zákoník. Velký komentář. IV. svazek. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Melzer F., Tégl P. Výklad § 509 druhé věty občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2023.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně putativního ohrožení věci. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zadržení cizí věci. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zajišťovacího převodu práva. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Podnájem v novém občanském právu. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozsudku NS ve věci opuštění nemovité věci. Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis. In . (Eds.) Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku. Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Metro jako věc v právním smyslu. Bulletin advokacie. 2019.
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Melzer F. Civilní odpovědnost za poradenství advokátem. Bulletin advokacie. 2018.
Melzer F. Náhrada újmy způsobené náhodou. Bulletin advokacie. 2018.
Melzer F. Škoda způsobená informací nebo radou. Bulletin advokacie. 2017.
Melzer F. O teorii a praxi v právu. Epravo.cz magazine. 2015.
Melzer F., Tégl P. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy. 2014.
Melzer F. Dohoda o zastoupení, plná moc a zástupčí oprávnění. Bulletin Komory daňových poradců České republiky. 2013.
Melzer F. K neplatnosti právního jednání. Rodinné listy. 2013.
Melzer F., Tégl P. Nový občanský zákoník versus problémy z praxe. Statutární zástupce firmy. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Melzer F. Konkurence nároků na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Dve strany jednej mince. Problémy na pomezí deliktného, zmluvného a vecného práva. 2023.
Tégl P., Melzer F. Zajištění výhradního dluhu jednoho manžela společným jměním (majetkem) manželů a vice versa. In . (Eds.) XXIII. Karlovarské právnické dny. 2015.
Melzer F. K přípustnosti právních argumentů, aneb je třeba interpretovat výjimky restriktivně? Metamorfózy práva ve střední Evropě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2009.
Melzer F. Kodifikace právně metodologických pravidel. In Lazar J. (Eds.) Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe. 2009.
Melzer F. Nauka o typových pojmech na příkladu pojmu stavby ve smyslu občanskoprávním. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 2009.
Melzer F. Výklad právních a procesních úkonů a teorie výkladového cíle. Pocta Petru Hlavsovi - sborník příspěvků z konference. 2009.
Melzer F. Vzdání se práva a prominutí dluhu podle § 574 občanského zákoníku. In Fogaš Ľ. (Eds.) Občianske právo - miesto a vznam diela profesorov Plankovcov: pocta prof. JUDr. Olge Plakovej, CSc. a prof. JUDr. Karolovi Plankovi, DrSc. 2009.
Melzer F. Základní východiska úpravy neplatnosti právního jednání v návrhu nového českého občanského zákoníku. Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv : zborník príspevkov účastníkov vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-26.októbra 2007 v Starej Lesnej. 2008.
Melzer F. Právně metodologické aspekty občanského práva. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Melzer F. Právně metodologické aspekty občanského práva. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
KNIHA - CELEK
Melzer F., Tégl P., Dostalík P. Občanský zákoník - Velký komentář. IX. svazek. 2018.
Rosenkranzová O., Melzer F., Osina P., Horák O., Hlouch L., Hapla M. Praktikum z právní metodologie. In Rosenkranzová O., Kühn Z., Šabatová A. (Eds.) 2017.
Melzer F., Tégl P., Havel B., Piechowiczová L., Telec I., Csach K., Ptáček L., Kühn Z., Kotásek J., Smutný A., Korbel F., Jindřich M., Pulkrábek Z., Weihold D., Bříza P. Občanský zákoník § 419 - 654 Velký komentář III. svazek. 2014.
Melzer F. Právní jednání a jeho výklad. Právní jednání a jeho výklad. 2010.
Melzer F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2009.
Melzer F. Metodologie nalézání práva. Metodologie nalézání práva. 2008.
Eliáš K., Melzer F., Telec I., Tomančáková B. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Horák O., Plašil F., Valentová M. České dědické právo a význam tradice. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Exkurz I k § 1491. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Salák P. Komentář k § 1491. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Osina P. Komentář k § 1492. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Černoch R. Komentář k § 1620–1621. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Komentář k § 1622–1627. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Plašil F., Drachovský O. Komentář k § 1642. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O. Komentář k § 1643. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Horák O., Valentová M. Komentář k § 1665–1669. In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. § 1475–1720. Velký komentář. 2024.
Tégl P., Melzer F. Spekulativní nabytí vlastnického práva jako nepoctivé (nemravné) či jinak závadné jednání? In Kotásek J., Špačková M. (Eds.) Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 2022.
Melzer F., Tégl P. Čekatelská práva - (ne)známý pojem českého soukromého práva? Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...! 2021.
Melzer F. Doktrína ztráty šance v recentní judikaturě českého ÚS a NS. Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva. 2021.
Melzer F. Komentář k § 2884-2889. Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář. 2021.
Tégl P., Melzer F. Komentář k § 2890-2893. Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář. 2021.
Melzer F. Vybrané aktuální problémy práva náhrady škody. XXVIII. Karlovarské právnické dny. 2021.
Tégl P., Melzer F. Einführung in das tschechische Recht, § 8, § 11, § 12. Einführung in das tschechische Recht. 2020.
Tégl P., Melzer F. Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 občanského zákoníku, aneb po devadesáti letech opět na začátku. Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek II. Pocta Ireně Pelikánové. 2019.
Tégl P., Melzer F. Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Tschechien. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger. Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. 2016.
Melzer F., Tégl P., Telec I. Užití předpisů občanského práva (§ 9). In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. Velký komentář. § 1 - 117. 1. Svazek I. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SBORNÍK - CELEK
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Tégl P., Melzer F. Právní skutečnosti. Věci. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŠIMEK PFA Teoretické právní vědy 2023
KOLMAČKA PFA Teoretické právní vědy 2024
HAMPEL PFA Teoretické právní vědy 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)