Doc. JUDr. Milan HULMÁK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7536

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.11

Docent

ČLÁNEK
Hulmák M. The Consequences of Unfair Terms in Consumer Contracts. The Lawyer Quarterly. 2022.
Hulmák M. Veřejná dražba v občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2022.
Hulmák M. Správa vlastního majetku a podnikání. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2021.
Hulmák M. Consumer Protection in the Order for Payment Procedure - the Czech and European Perspective. EuCML: Journal of European Consumer and Market Law. 2020.
Hulmák M. Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení. Právní rozhledy. 2019.
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Bezouška P., Hulmák M. Obchodní podmínky, smluvní pokuty a jiná ujednání. Právní rozhledy. 2018.
Hulmák M. Započtení. Vybrané otázky. Právní rádce. 2018.
Hulmák M., Bezouška P. Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby. Právní rozhledy. 2017.
Hulmák M. Kolektivní ochrana spotřebitele. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hulmák M. Následky nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách. In . (Eds.) XXVIII. Karlovarské právnické dny. 2021.
Hulmák M. Soukromoprávní regulace platforem. In Kristián C. (Eds.) Ad hoc legislatíva v súkromnom práve. 2020.
Hulmák M. Rozkazní řízení a ochrana spotřebitele. In Zoufalý V. (Eds.) XXVII. Karlovarské právnické dny. 2019.
Hulmák M. Aktuální otázky započtení. In . (Eds.) XXVI. Karlovarské právnické dny. 2018.
Hulmák M. Přezkum cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. XXV. Karlovarské právnické dny. 2017.
Hulmák M. Přezkum cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách. In . (Eds.) Prenos poznatkov do justičnej praxe: Zásahy súdov do súkromoprávnych úkonov. 2016.
Hulmák M. Překvapivá ujednání v obchodních podmínkách. Reforma súkromného práva na Slovensku v Čechách. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Hulmák M. Pojem spotřebitele [§ 419]. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání. 2021.
Hulmák M., Pugacevskaia N. Provozovatelé platforem jako poskytovatelé platebních služeb. In Csach K. (Eds.) Online platformy: výzvy pre súkromné právo. 2021.
Hulmák M. Předpisy EU; ochrana spotřebitele [§ 3015 - § 3016]. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání. 2021.
Hulmák M. Základní přechodné ustanovení - jiné právní poměry [§ 3028 odst.3]. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání. 2021.
Hulmák M. Einführung in das tschechische Recht (§ 9, § 10, § 13 II). Einführung in das Tschechische Recht. 2020.
Hulmák M. Občanský zákoník II. Rodinné právo, komentář k § 743 až 750, § 766 až 770. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 2020.
Hulmák M. Modelová pravidla nesplnění a prostředků nápravy – oponentura. Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy: Návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) budúcej právnej úpravy. 2018.
Hulmák M. Czech Republic. Protection of Immovables in European Legal Systems. 2015.
Hulmák M. Rechtschutzmittel des Käufers beim Verbraucherkauf. Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs. 2015.
Hulmák M. Komentář k § 1721 až 1763. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 1766 až 1789. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 1810 až 1867. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721 - 2054). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 2189 až 2234. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Hulmák M., Kabelková E. Komentář k § 2235 až 2259. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 2297 až 2348. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k §§ 3015-3016. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 3028. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 3074 až 3076. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 419. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 743 až 750. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 2014.
Hulmák M. Komentář k § 766 až 770. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 2014.
Hulmák M. Prostředky právní ochrany kupujícího při spotřebitelské koupi. Spotřebitelská kupní smlouva. 2013.
Hulmák M., Bezouška P., Doležal T., Psutka J. Úvod, závěr. Stará judikatura ve světle nových zákonů. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
VLČEK PFA Teoretické právní vědy 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)