Mgr. Daniel Pospíšil

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

+420 721104743, 58563 7516

Děkanát PF

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8

2.20

sam. odb. prac. pro vnější vztahy

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.