Mgr. Slavomír Halla, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637658

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

1.67

odborný asistent

ČLÁNEK
KNIHA - CELEK
Hrnčiříková M., Halla S., Malacka M., Ryšavý L. MEDIAČNÍ, PROROGAČNÍ A ROZHODČÍ DOLOŽKY O ŘEŠENÍ PŘESHRANIČNÍCH SPORŮ. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.