Doc. PhDr. VLASTIMIL FIALA, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7801

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.03

docent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Fiala V. Africké ústavy ve stínu politiky. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
Fiala V. Vznik a vývoj politického stranictví v Ňasku (Malawi). In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Fiala V. Teorie synchronizace demokratizačních vln. Pocta Petru Hlavsovi - sborník příspěvků z konference. 2009.
Fiala V. Evropská integrace a modely víceúrovňového vládnutí. Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Fiala V. The Functions of African Political Parties. Viva Africa 2008: proceedings of the IIInd international conference on African studies. 2008.
Fiala V. Nové pohledy na hodnocení afrických jednostranických systémů. Malacka, M. (ed.) Pocta Vladislavu Davidovi. Sborník příspěvků z konference uspořádané 14. září 2007 Právnickou fakultou UP ... 2007.
Fiala V. Sociální konstruktivismus a proces evropské integrace. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Fiala V. Typology of African Political Parties. Viva Africa 2007: proceedings of the IInd international conference on African studies : Pilsen, 27-28 April 2007. 2007.
Fiala V. Typologie afrických nedemokratických režimů. Kongres českých politologů, Olomouc 8. - 10. 9. 2006. 2006.
Fiala V. Počátky českého organizovaného šachu. Andros probabilis. Sborník prací přátel a spolupracovníků Prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc. k jeho 70. narozeninám. 2004.
Fiala V. Severské integrační disharmonie: Skandinávie v. Finsko. Rozvoj české společnosti v Evropské unii, 2. díl: Politika a Ekonomie. 2004.
Fiala V. Josef Josten a Committee for the Defence of the Unjustly Prosecuted (CDUP). AUPO - Facultas Philosphica - Politologica 1. 2003.
Fiala V. Úloha politických aktérů v procesu jmenování nizozemských starostů. ÚIoha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 2002.
KNIHA - CELEK
Fiala V., Zbíral R., Měšťánková P., Šaradín P., Šůstková M., Outlý J., Malíř J., Špičanová L., Tunkrová L., Valíšková B. Prosazování národních zájmů České republiky v EU. 2011.
DIENSTBIER F., JANIŠOVÁ J., HRUŠÁKOVÁ M., BÍLÝ J., FIALA V., VLČEK E., ČERNÝ M., DAVID V., MALACKA M., TOMOSZEK M. 20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity. 2011.
Fiala V. Politické stranictví v afrických lusofonních zemích I. (Ostrov sv. Tomáše a Princův Ostrov). Politické stranictví v afrických lusofonních zemích. 2010.
Beneda I., Dienstbier F., Fiala V., Horáková M., Marek K., Peterková M., Pouperová O., Rentková L., Vlček E., Vlčková V. Historický vývoj právní úpravy správních řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). 2007.
Fiala V., Outlý J., Říchová B., Šaradín P., Šůstková M. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. 2007.
Fiala V. Biography of Josef Josten: Life and Works of Czechoslovak Exile Journalist. Biography of Josef Josten: Life and Works of Czechoslovak Exile Journalist. 2004.
Fiala V. The Chess Biography of Marcel Duchamp (1887-1968). Volume Two: On the Road to the Chess Mastery (1925-1930). The Chess Biography of Marcel Duchamp (1887-1968). Volume Two: On the Road to the Chess Mastery (1925-1930). 2004.
Fiala V. Úvod do afrických politických systémů. Úvod do afrických politických systémů. 2004.
Fiala V. Politické systémy skandinávských zemí. Politické systémy skandinávských zemí. 2002.
Fiala V., Říchová B. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
FIALA V. Vývoj svatotomášského politického stranictví. Teoretické a metodologické problémy výzkumu politických stran Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Oceánie. 2011.
Fiala V. Národní zájmy pobaltských zemí v dopravní politice. In Fiala V. (Eds.) Politiky EU a národní zájmy vybraných členských zemí EU. 2010.
Fiala V. Strany a politické stranictví v Botswaně. In . (Eds.) Politické stranictví v subsaharské Africe. 2010.
Fiala V. Strany a politické stranictví v Malawi. In . (Eds.) Politické stranictví v subsaharské Africe. 2010.
Fiala V. Modely diferencované a flexibilní integrace v rozhodování Rady. Tunkrová, L., Fiala, V., Zbíral, R. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Říchová B., Fiala V. Africké parlamentní koalice (např. ostrova Mauritius). Říchová, B. a kol. Modely vlád v parlamentních systémech. 2006.
SBORNÍK - CELEK
Fiala V., Stanislav S. . Proceeding of International Conference of Chess Historians Kornik, September 16-18, 2002. 2003.
Fiala V., Říchová B. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 2002.
Fiala V., Říchová B. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Sborník příspěvků z konference konané 9. prosince 2002 na Právnické fakulotě Univerzity Palackého v Olomouci. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. Sborník příspěvků z konference konané 9. prosince 2002 na Právnické fakulotě Univerzity Palackého v Olomouci. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zbíral R., Fiala V., Měšťánková P., Stehlík V. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci - www.eu-bibliografie.eu. Databáze odborných zdrojů o evropské integraci. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SCHMIDT FIF Filologie 2008
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)