JUDr. IVANA RABINSKÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7667

Katedra trestního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.12

Odborný asistent

ČLÁNEK
Rabinská I. Preservation and Rendition of Computer Data in Slovak Criminal Procedure Code. International and Comparative Law Review. 2019.
Rabinská I. Rozhodnutí č.32 - Skutek. Kriminalistika. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rabinská I. Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví. In Brucknerová E., Čep D., Kandová K., Valdhans J. (Eds.) Dny práva 2019. 2020.
Rabinská I. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v Rakousku. In Knoll V. (Eds.) Naděje právní vědy, Býkov 2007. 2008.
Rabinská I. Důvody pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob. In . (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
Rabinská I. Několik poznámek k zamítnutému vládnímu návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In Burda E. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Coufalová B., Rabinská I., Ščerba F., Kopečný Z., Jelínek J., Heranová S., Pelc V., Mulák J., Krupička J. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 2022.
Ščerba F., COUFALOVÁ B., RABINSKÁ I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 4. vydání. 2009.
ŠČERBA F., COUFALOVÁ B., Rabinská I. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 3., doplněné vydání. Leges, Praha. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Rabinská I. Právo a jeho členění, Právní věda. Občanský a společenskovědní základ. 2023.
Rabinská I. Správní právo. Občanský a společenskovědní základ. 2023.
Rabinská I. Trestní právo. Občanský a společenskovědní základ. 2023.
Rabinská I. Probační a mediační služba. Trestní právo procesní. 2022.
Rabinská I. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci. Trestní právo hmotné.Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. 2022.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné.Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. 2022.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2019.
Rabinská I. Právo a jeho členění, právní věda. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Rabinská I. Správní řízení. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Rabinská I. Trestní právo. Občanský a společenskovědní základ. 2018.
Hrušáková M., Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a dětem. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2010.
Rabinská I. Trestné činy proti rodině a mládeži. Trestní právo hmotné. 3. přapracované a aktualizované vydání. Obecná část. Zvláštní část. 2008.
JELÍNEK J., RABINSKÁ I. Stížnost (kapitola 26). Trestní právo procesní. 2007.
Rabinská I. Trestní právo hmotné . Obecná část, Zvláštní část - kapitola XXVI. Jelínek, J.a kol.: Trestní právo hmotné . Obecná část, Zvláštní část. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Olomoucké debaty mladých právníků 2008. "Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces". 2008.
Hamuľák O., Hamuľáková K., Halířová G., Melotíková P., Rabinská I. Monseho debaty mladých právníků 2007. 2007.
RECENZE
RABINSKÁ I. Obhájce v trestním řízení. Kriminalistika. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)