Doc. JUDr. PETR TÉGL, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7686

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.16

Docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Šínová R., Tégl P., Melzer F. Odpovědnost za dluhy manžela dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2014. (ČLÁNEK)
Melzer F., Tégl P., Bruncko S., Cilečková K., Coufalík P., Čuhelová K., Elischer D., Grygar J., Holub M., Janočková M., Jindřich M., Kober J., Kornel M., Kotrady P., Malá J., Podrazil P., Ptáček L., Rogalewiczová R., Smolíková K., Šimáčková K., Šínová R., Zemandlová A. Občanský zákoník. Velký komentář. IV. svazek. 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Melzer F., Tégl P. Výklad § 509 druhé věty občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2023.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně putativního ohrožení věci. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zadržení cizí věci. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozhodnutí NS ohledně zajišťovacího převodu práva. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Podnájem v novém občanském právu. Bulletin advokacie. 2022.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozsudku NS ve věci opuštění nemovité věci. Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Glosa k rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis. In . (Eds.) Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Problematické rozhodnutí Ústavního soudu k právní povaze chodníku. Bulletin advokacie (online). 2020.
Tégl P., Melzer F. Metro jako věc v právním smyslu. Bulletin advokacie. 2019.
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Melzer F., Tégl P. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy. 2014.
Melzer F., Tégl P. Nový občanský zákoník versus problémy z praxe. Statutární zástupce firmy. 2013.
TÉGL P. O dobrých mravech. Bulletin advokacie. 2011.
TÉGL P., Štefko M. Započtení a jeho použitelnost v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tégl P. Vybrané problémy spojené s principem publicity veřejného seznamu a rejstříku zástav. In . (Eds.) XXVI. Karlovarské právnické dny. 2018.
Tégl P., Melzer F. Zajištění výhradního dluhu jednoho manžela společným jměním (majetkem) manželů a vice versa. In . (Eds.) XXIII. Karlovarské právnické dny. 2015.
Tégl P. Metamorfozy czeskiego prawa prywatnego. In . (Eds.) Wspólczesne problemy prawa prywatnego. 2010.
KNIHA - CELEK
Melzer F., Tégl P., Dostalík P. Občanský zákoník - Velký komentář. IX. svazek. 2018.
Melzer F., Tégl P., Havel B., Piechowiczová L., Telec I., Csach K., Ptáček L., Kühn Z., Kotásek J., Smutný A., Korbel F., Jindřich M., Pulkrábek Z., Weihold D., Bříza P. Občanský zákoník § 419 - 654 Velký komentář III. svazek. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Tégl P., Melzer F. Spekulativní nabytí vlastnického práva jako nepoctivé (nemravné) či jinak závadné jednání? In Kotásek J., Špačková M. (Eds.) Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 2022.
Melzer F., Tégl P. Čekatelská práva - (ne)známý pojem českého soukromého práva? Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...! 2021.
Tégl P., Melzer F. Komentář k § 2890-2893. Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář. 2021.
Tégl P., Melzer F. Einführung in das tschechische Recht, § 8, § 11, § 12. Einführung in das tschechische Recht. 2020.
Tégl P., Melzer F. Absolutní ochrana relativních práv? K výkladu § 1044 občanského zákoníku, aneb po devadesáti letech opět na začátku. Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek II. Pocta Ireně Pelikánové. 2019.
Tégl P., Melzer F. Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Tschechien. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger. Dingliche Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Mittel- und Osteuropa. 2016.
Tégl P. Komentář k § 13, §23, § 25. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek I. § 1-117. 2013.
Tégl P. Komentář k §§ 1-4, §§ 6-7, §§ 9-11. Občanský zákoník. Velký komentář. Svazek I. § 1-117. 2013.
Melzer F., Tégl P., Telec I. Užití předpisů občanského práva (§ 9). In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. Velký komentář. § 1 - 117. 1. Svazek I. 2013.
TÉGL P., Maderová Voltnerová K. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. 2. vydání. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tégl P., Melzer F. Právo stavby. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Tégl P., Melzer F. Právní skutečnosti. Věci. 2015.
HABILITAČNÍ PRÁCE
VEDENÍ PRÁCE
Kavan P. Kompenzace pohledávek v českém právu. In Tégl P. (Eds.) disertační práce. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KAVAN PFA Teoretické právní vědy 2017
MALIŠOVÁ PFA Teoretické právní vědy 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)