Děkan právnické fakulty ocenil autory osmi excelentních publikací

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Úterý 28. červen 2022, 13:43 – Text: (oh)

Děkan právnické fakulty Václav Stehlík rozhodl o udělení historicky prvních Cen děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za excelentní výsledky v tvůrčí činnosti. Cena děkana byla zavedena v roce 2021 vnitřní normou PF-B-21/11.

Na cenu za rok 2021 bylo nominováno celkem sedm odborných knih a pět odborných článků. Všechny nominace posoudila fakultní Komise pro ediční činnost a kvalitu výzkumu na PF UP. S přihlédnutím k jejímu doporučení se děkan fakulty rozhodl udělit cenu děkana autorům z řad akademických pracovníků fakulty za celkem osm níže uvedených excelentních publikací.

ANDRAŠKO, J.; MESARČÍK, M.; HAMUĽÁK, O. The regulatory intersections between artificial intelligence, data protection and cyber security: challenges and opportunities for the EU legal framework. AI & SOCIETY (2021) 36:623–636. Odborný článek publikovaný v 1. kvartilu v rámci databází WoS/Scopus.

BÍLÝ, J. Ius Montium: Právo moravských vinohradních hor v kontextu střední Evropy I. a II., Key Publishing, 2020. Exceletní právně-historická odborná publikace.

FRUMAROVÁ, K., GRYGAR, T., POUPEROVÁ, O., ŠKUREK, M. Správní právo procesní. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2021. Špičkový didaktický text.

GÁBRIŠ, T.; HAMUĽÁK, O. 5G and Digital Sovereignty of the EU: The Slovak Way. TalTech Journal of European Studies (2021) 11:25-47. Odborný článek publikovaný v 1. kvartilu v rámci databází WoS/Scopus.

HOLÁ, L., URBANOVÁ, M. a kol. Mediace v praxi optikou empirického výzkumu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. Excelentní interdisciplinární odborná kniha.

HOLÁ, L.; URBANOVÁ, M.; FIEDOR, D. Mediation and the degree of its institutionalization in the Czech Republic within the context of the development of the discipline in Europe. Conflict Resolution Quarterly (2021) 38:387-403. Odborný článek publikovaný ve 2. kvartilu v rámci databází WoS/Scopus.

POKLADNÍKOVÁ, J.; TELEC, I. Provision of complementary and alternative medicine: Compliance with the health professional requirements. Health Policy (2020) 124: 311-316. Odborný článek publikovaný v 1. kvartilu v rámci databází WoS/Scopus.

ZBÍRAL, R. (ed). The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. Oxford, Baden-Baden: Hart Publishing / Nomos, 2020. Špičková mezinárodní odborná kniha.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)