Francouzské velvyslanectví ocenilo výzkum právníka Petra Stejskala

Petr Stejskal (uprostřed) obsadil v silné konkurenci 2. místo. Fotogalerie: Eva Kořínková
Středa 6. říjen 2021, 10:30 – Text: Eva Hrudníková

V prestižní soutěži mladých vědců o Cenu Jacquese Derridy v oblasti společenských a humanitních věd uspěl právník Petr Stejskal. Absolvent magisterského a doktorského studia na PF UP, dnes asistent na katedře mezinárodního a evropského práva a člen Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL), obsadil v silné konkurenci druhé místo.

Cenu Jacquese Derridy tradičně uděluje Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR spolu s Nadací Karla Janečka. Usilovat o ni mohli čeští a slovenští doktorandi a postdoktorandi, kteří obhájili dizertační práci v roce 2020 nebo 2021 a nepřesáhli věk 33 let. Přihlášku poslalo celkem deset mladých vědců z univerzit z celé ČR. Petr Stejskal soutěžil se svým výzkumem zaměřeným na ochranu zahraničních investic v době ozbrojeného konfliktu. „Speciální na této ceně je skutečnost, že zde soutěží výzkumné aktivity napříč celým spektrem společenských a humanitních věd, včetně věd ekonomických. Na jednom ‚kolbišti‘ se tak potkávají výzkumné projekty z dějin umění, historického výzkumu, psychologie, ekonomie, práva nebo pedagogiky a dalších disciplín. Prosadit se s právnickým výzkumem v takové konkurenci témat považuji za velký úspěch,“ řekl Ondrej Hamuľák, proděkan PF UP pro vědu a výzkum, který byl letos členem hodnotící komise.

Ta posuzovala jednak výzkumný projekt každého kandidáta, kterému se věnuje ve svém doktorandském či juniorském výzkumu, a také schopnost prezentovat daný projekt odborníkům. „Klíčovými prvky pro hodnocení byly mimo jiné inovativnost, komplexnost, originalita, mezinárodní přesah a potenciál posunout úroveň poznání dané problematiky,“ vyjmenoval Ondrej Hamuľák. Komisi předsedal Jérôme Heurtaux, ředitel Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES).

Jak oceněný Petr Stejskal přiznal, první informace a podnět k přihlášení se do soutěže o Cenu Jacquese Derridy přišel od kolegů z katedry mezinárodního a evropského práva. „Po nominaci ze strany univerzity jsem na francouzskou ambasádu zasílal akademický životopis, popis výzkumných aktivit s jejich využitím pro aplikační praxi a doporučující dopis. Popisoval jsem dvě hlavní oblasti svého výzkumu: ochranu zahraničních investic v ozbrojeném konfliktu a mezinárodní režim využívání přeshraničních vodních zdrojů, a také své zahraniční zkušenosti,“ vzpomněl Petr Stejskal s tím, že samotná prezentace před odbornou porotou se pak uskutečnila formou online videokonference.

Udělenou cenu vnímá jako velkou čest a odměnu za tvrdou práci. „Beru ji také jako zprávu, že témata mého výzkumu jsou pro společnost relevantní, a jakýsi závazek, že se jim budu i nadále věnovat s odpovídajícím nasazením.“ Petr Stejskal je přesvědčen, že mu k úspěchu pomohla kvalita výzkumu a mezinárodní zkušenosti. „V obou těchto oblastech vděčím za mnohé kolegům z katedry, zejména Pavlu Burešovi a Martinu Faixovi.“

Za druhé místo získal finanční odměnu a stipendium na měsíční stáž ve Francii. „Instituce, kam bych mohl na stáž, budu teprve promýšlet a oslovovat podle jejich zaměření a doporučení kolegů, ale lákala by mě například Sorbonna,“ naznačil Petr Stejskal.

Proděkan Ondrej Hamuľák vnímá úspěch svého kolegy z katedry také jako úspěch fakulty i Univerzity Palackého. „Petr na soutěži reprezentoval celou oblast společenských věd na naší univerzitě, tedy nejen naši fakultu. Proto vidím dvojí význam jeho úspěchu. Za prvé prokazuje, že právní výzkum, za kterým je dobře odvedená práce, má potenciál konkurovat a uspět i ve vztahu k jiným společenským a humanitním vědám. Za druhé – z pohledu fakulty – dokazuje, že jsme pevnou a kvalitní výzkumnou institucí, která je schopna reprezentovat UP v celostátním měřítku. Vedle toho je Petrův úspěch též dobrou známkou pro náš doktorský program a pro katedru mezinárodního a evropského práva, která Petra ‚vychovala‘. V neposlední řadě je to hlavně individuální Petrův úspěch, ke kterému mu gratuluji.“

Francouzská ambasáda udělovala letos vědecké ceny v šesti kategoriích. Spolu s Petrem Stejskalem uspěli další tři mladí vědci z Univerzity Palackého, ti bodovali v oblasti přírodních věd.

Zpět