PF UP podporuje protestní akce upozorňující na dlouhodobé podfinancování vysokého školství

Úterý 28. březen 2023, 11:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta UP se připojuje k dnešní protestní akci Hodina pravdy upozorňující na podfinancování vysokého školství, především pak humanitních a společenskovědních oborů. Podporuje akce partnerských právnických fakult v ČR a dalších fakult, včetně Filozofické fakulty UP.

„Dlouhodobé podfinancování se týká i právnických fakult, které nemohou zajistit důstojné mzdové podmínky pro vyučující, ostatní zaměstnance, ale i finanční podmínky pro doktorandy. Přitom kvalitní vzdělání budoucích právníků a právních vědců je klíčové pro fungování společnosti, státní správy, soudů či samospráv; v konečném důsledku se dotýká všech občanů v jejich každodenním životě,“ řekl Václav Stehlík, děkan PF UP.

Výrazné navýšení výdajů pro oblast vysokých škol požaduje také Asociace právnických fakult, jíž je PF UP zakládajícím členem. Strany asociace už v listopadu loňského roku jednomyslně přijaly usnesení, ve kterém požadují výrazné navýšení výdajů pro oblast vysokých škol, vědy a výzkumu, a to zejména prostředků na odměňování učitelů, vědců a výzkumných pracovníků působících v humanitních a společenskovědních oborech. „Za naprosté minimum Asociace právnických fakult považuje to, aby bylo možné v roce 2023 navýšit mzdy učitelů, vědců a výzkumných pracovníků alespoň o výši inflace. Bez takového navýšení nelze zajistit odpovídající kvalitu vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a důsledkem může být odchod zejména mladých akademiků z vysokých škol. Patrné je to zejména v oblasti práva a právní vědy, protože plat v akademické sféře je nepoměrně nižší než plat či mzda ve srovnatelné právní pozici bez ohledu na to, zda ve veřejné správě či soukromém sektoru,“ píše se mimo jiné v usnesení. Na aktuálních jednáních s MŠMT zastupuje Asociaci děkan Právnické fakulty UK.

Nejnověji usnesení asociace podpořil Akademický senát PF UP. Na svém březnovém zasedání s tímto krokem souhlasili všichni přítomní senátoři.

Usnesení Asociace právnických fakult ze dne 3. 11. 2022 zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)