Přijímací řízení – aktualizované informace pro uchazeče

Úterý 12. květen 2020, 17:00 – Text: PF UP

Vážení uchazeči,

dne 12. května 2020 Právnická fakulta UP v Olomouci doplnila informace k přijímacímu řízení. Nová informace se týká dodání maturitního vysvědčení.

Fakulta bude v přijímacím řízení vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o.

1. program PRÁVO a program PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Pokud se hlásíte do magisterského programu Právo nebo bakalářského programu Právo ve veřejné správě, je třeba napsat test Obecných studijních předpokladů (OSP) a test Základů společenských věd (ZSV). Fakulta bude akceptovat výsledky testů, které se budou konat do konce měsíce června. Tedy poslední uznávaný termín je 27. 6. 2020.
Pokud jste si podali přihlášku do programů Právo nebo Právo ve veřejné správě, máte možnost absolvovat testy OSP + ZSV zdarma v termínu 27. 6. 2020 (verze mini, na základě poskytnutého poukazu na zkoušku).  Bližší informace viz odkaz: https://www.scio.cz/nsz/fakulta.asp?FID=40 

MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ (uchazeči o studium v programech Právo a Právo ve veřejné správě)

  • V případě, že splníte ostatní podmínky pro přijetí ke studiu a zašlete na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) maturitní vysvědčení do 1. 7. 2020, budete přijati ke studiu.
     
  • V případě, že splníte ostatní podmínky pro přijetí ke studiu a maturitní vysvědčení do 1. 7. 2020 na adresu PF UP nezašlete, budete dle §4 odst. 1 zákona č. 188/2020 Sb. podmíněně  přijati ke studiu – v takovém případě musíte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení doložit na studijním odd. PF UP nejpozději do 16. 10. 2020. Pokud podmíněně zapsaný student podmínku ve lhůtě nesplní, pak pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti, a takový student se považuje za osobu, která nebyla ke studiu zapsána.

 

2. obor EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO

Pokud jste si podali přihlášku na obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo (navazující magisterský program), musíte absolvovat test Základů společenských věd pro navazující magisterské studium evropských studií (ZSV ES). Termíny konání testů: 13. 6. 2020 a 27. 6. 2020.
V případě, že jste si podali přihlášku na obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo, máte možnost absolvovat jeden z testů (ZSV ES) v termínu 13. 6., nebo 27. 6. zdarma (verze mini, na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Bližší informace viz odkaz: https://www.scio.cz/nsz/fakulta.asp?FID=40 
Úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou) zašlete nejpozději do 29. 6. 2020 na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc).

Václav Stehlík, děkan PF UP v Olomouci
V Olomouci 12. května 2020

Zpět