Rodinněprávní konference opět dokázala přilákat experty z několika oborů

Program dvoudenní konference tvořilo celkem patnáct přednášek. Repro: PF UP
Pondělí 12. říjen 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Dítě, rodiče a výživné. To byla nejčastěji skloňovaná slova na dvoudenní rodinněprávní konferenci, kterou pořádala katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UP v Louňovicích pod Blaníkem. Téma efektivní řešení rodičovských konfliktů a program složený z příspěvků respektovaných expertů přilákaly na padesát účastníků.

Odborné rodinněprávní setkání se uskutečnilo již pošesté. Zatímco první ročníky se konaly jednou za dva roky, ten letošní organizátoři uspořádali hned po roce. „Účastníci nás zkrátka přesvědčili. Jsou obvykle z akce velmi nadšení, za což jsme samozřejmě moc rádi, a dožadují se v krátké době dalšího ročníku,“ vysvětlila hlavní organizátorka a expertka na civilní proces a rodinné právo Renáta Šínová z PF UP.

Cílem dvoudenního setkání bylo rozpoutat širší diskuzi o nástrojích řešení rodičovských konfliktů a jejich efektivitě, tentokrát především o výživném. Pořadatelé konferenci rozdělili do pěti bloků, které vyplnilo patnáct příspěvků. Například Zdeňka Králíčková z brněnské právnické fakulty hovořila o zneužití práva na výživné, soudce Pavel Kotrady zvolil téma určení výše výživného z příjmu osob samostatně výdělečně činných a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová zase otevřela problematiku otázek, které podle jejího názoru v praxi advokáty, pokud jde o výživné, nejvíce trápí.

Právě profesní mezioborovosti, kdy se u společného stolu setkávají soudci, advokáti, akademici, mediátoři, psychologové, soudní znalci, ministerští úředníci, daňoví poradci nebo soudní exekutoři, si na sympoziu cení jak pořadatelé, tak sami účastníci. „Hlavním přínosem je výměna názorů na problematické otázky, která se nese ve zcela přátelském duchu. Jsou věci, na kterých se neshodneme, ale je skvělé, že o nich umíme diskutovat a umíme nalézt pokud možno jednotné řešení do praxe,“ naznačila Renáta Šínová. Místo konání akce ve Středočeském kraji pořadatelé vybrali záměrně s cílem oslovit i odborníky z Čech. „A to se povedlo. Účastníci byli z celé republiky, od Karlových Varů až po Karvinou.“

Do Louňovic dorazil také Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu České republiky. „Přijel jsem, abych potkal známé milé tváře a získal zpětnou vazbu z praxe. Přeci jen rozhodování u Ústavního soudu je od ní trochu odtržené. Právě ona různost pohledů a výměna názorů z různých profesí je velmi interesantní a prospěšná,“ řekl Jaromír Jirsa, který se ve své praxi dlouhodobě věnuje péči soudu o nezletilé. Na konferenci vystoupil s příspěvkem nazvaným Výživné v judikatuře Ústavního soudu ČR a zůstal po oba konferenční dny. „Pokud by se známkovala organizace akce, pořadatelé si zaslouží jedničku s hvězdičkou.“

Šestý ročník rodinněprávního sympozia se původně měl konat již v březnu. Epidemie koronaviru zkomplikovala organizaci i teď na podzim. „Přípravy byly pro nás neskutečně těžké, čelili jsme pozitivním i negativním emocím, na poslední chvíli jsme nevěděli, zda akce bude. Odhlašovali se přednášející, mnohokrát se měnil program. Současně jsme však ale zažili i situace, které by byly jindy vyloučeny. Sami přednášející při sdělení, že se bohužel ze zdravotních důvodů musí omluvit, nabídli tipy na své kolegy, doporučení na možné přednášející nabízeli i účastníci. To nás velmi potěšilo a přesvědčilo, že vlastně nic není nemožné,“ dodala Renáta Šínová.

Konference se uskutečnila 1. a 2. října za platných hygienických opatření. Tematicky kopírovala projekt Lenky Westphalové z pořádající katedry, na kterém pracuje díky podpoře Grantové agentury ČR.

Zpět