Šest kandidátů PF UP do univerzitního senátu a jejich šest vzkazů voličům

Každá fakulta je v univerzitním senátu zastoupena dvěma senátory z řad akademiků a jedním z řad studentů. Foto: UP
čtvrtek 14. květen 2020, 13:50 – Text: Eva Hrudníková

V úterý 19. května odstartují volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. Vůbec poprvé v historii UP se tyto volby uskuteční elektronickou formou. Právnická fakulta má na kandidátní listině celkem šest osobností. O křeslo senátora usiluje pět akademických pracovníků a jeden student. Na rozdíl od voleb do fakultních senátů vybírají tentokrát všichni voliči své favority z obou kurií, akademické i studentské. Volit se bude týden.

Členy Akademického senátu UP se stanou ti kandidáti, kteří obdrží na každé fakultě nejvyšší počty hlasů. Každá fakulta je v univerzitním senátu zastoupena dvěma senátory z řad akademiků a jedním z řad studentů.

Kandidáti z PF UP dostali možnost oslovit voliče formou předvolebního vzkazu a všichni této možnosti využili (kandidáti z řad akademiků řazeni abecedně).

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.,
katedra soukromého práva a civilního procesu

Vážené voličky, voliči. Do AS UP kandiduji zejména proto, že mi není lhostejný vývoj a stabilita naší univerzity. UP je skvělá značka. Aby si dobré jméno udržela, potřebuje zodpovědnou samosprávu, ke které chci přispět svými dovednostmi, pracovitostí, schopností naslouchat i odvahou zasadit se za správnou věc. Zároveň chci prosazovat postavení naší fakulty jako pevné součásti UP. PF patří do univerzitní rodiny bezmála 30 let. Nejenže dospěla, ale nabrala též potřebné zkušenosti a musí být vidět a slyšet. S PF je spojena větší část mého života. Znám její osudové okamžiky, silné i slabé stránky a potřeby. PF je součást mého života, rodiny, kruhu přátel a jsem připravena zasazovat se za její další rozvoj, stabilní a přívětivé podmínky ke studiu i slušné pracovní prostředí pro pedagogy.

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D.,
katedra správního práva a finančního práva

Vážené a milé voličstvo, původně jsem Vám vůbec nic nechtěla vzkazovat s tím, že mne každý zná. Pak mne však mí přátelé upozornili na to, že po několika letech rodičovské dovolené se na mne mohlo zapomenout. Proto jen pár slov o tom, proč bych chtěla být opět v Akademickém senátu UP – protože mě to tam nesmírně bavilo! V senátu jsem před nástupem na mateřskou strávila dvě volební období, ve kterých jsem předsedala Legislativní komisi AS UP, což mne jako správaře bavilo zcela nejvíc. Moci si zažít přípravu statuárních a jiných vnitřních předpisů univerzity v reálu, přece nezažije jen tak každý vyučující správního práva – zvláštní části. Mohla jsem tak zcela přímo ovlivnit podobu předpisů, které se týkají nás všech (akademiků, studentů i samotné fakulty). Umožníte-li mi opět dělat to, co mne baví, děkuji Vám předem. Mohu Vám slíbit, že to, co mne baví, dělám skutečně kvalitně (a proto tak příšerně vařím).

JUDr. Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA,
katedra mezinárodního a evropského práva

Vážené kolegyně, vážení kolegové! V dosavadním funkčním období AS UP jsme se v Akademickém senátu UP významným způsobem podíleli na upevnění jeho role v rozhodovacích a demokratických procesech a působili ku prospěchu naší alma mater ve vedení Ekonomické a také Legislativní komise AS UP. Jelikož věřím, že práce v AS UP má smysl a vím, že umíme přijímat rozhodnutí a za tato rozhodnutí nést odpovědnost, žádám Vás opětovně o Vaši důvěru a Vaše hlasy. Jelikož také víme, kdy je nutno říci ne a přitom rozpoznat, kdy je možné říci ano, doufám zároveň ve Vaši podporu hlasu odbornosti, rozumu a odvahy prostřednictvím volby pro mé současné kolegy, paní Veroniku Tomoszkovou a pana Marka Stratilíka. Dobrou volbu a pevné zdraví Vám všem!

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.,
katedra správního práva a finančního práva

Vážené kolegyně, kolegové a studenti. Na UP působím od roku 1998. Za tu dobu jsem byla několikrát zvolená do AS PF UP (v období děkana Blažka, Malacky a děkanky Hrušákové) a dvakrát členkou vedení PF UP (proděkanka pro studijní a pedagogické záležitosti 2004-2006 a proděkanka pro vědu a výzkum 2014-2016). V posledních čtyřech letech jsem fakultu se svým týmem vedla tak, že se podařilo spoustu záležitostí úspěšně dokončit a další významné začít.  Nabyté zkušenosti a dovednosti nabízím univerzitě. AS UP vnímám jako stěžejní orgán s názorem, jehož úlohou je podílet se na směřování a hospodaření UP a dohlédnout na to, zda se tak opravdu děje pro její dobré jméno při respektování samostatnosti jejích součástí. Děkuji, pokud mi dáte svůj hlas.

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.,
katedra správního práva a finančního práva

Vážení a milí, během nyní končícího funkčního období řešil AS UP řadu komplikovaných otázek a právní expertiza byla vždy klíčová. Ze stávající pozice předsedkyně Legislativní komise AS UP a senátorky AS UP jsem v týmu s Michalem Malackou a Markem Stratilíkem konstantně a neústupně hájila nejdůležitější hodnoty akademické samosprávy, transparentnost a zákonnost postupů vedení UP. V tom bychom s kolegy rádi pokračovali. Díky členství v Akademickém senátu PF UP máme navíc všichni přehled o aktuálním dění na UP z pozice učitelů i studentů PF UP a hájíme jejich zájmy od fakultní až po univerzitní úroveň. V AS UP chráníme také samosprávnou autonomii fakult v oblastech, ve kterých jí to zákon o VŠ přiznává. Děkuji za vaši podporu a přeji pevné zdraví a úspěšné zkouškové období!

Marek Stratilík,
student 4. ročníku oboru Právo

Jmenuji se Marek Stratilík, jsem studentem 4. ročníku a jako celá naše současná reprezentace obhajuji i já svůj mandát v AS UP. Nastupoval jsem do velice rozjitřené atmosféry, a to v době, kdy se začal řešit vznik vysokoškolského ústavu na naší alma mater. Ne vždy byla jednání a zasedání jednoduchá, ale myslím, že jsme společně s doktorkou Tomoszkovou a doktorem Malackou odváděli velmi dobrou práci. Jedním z důkazů budiž rámcová technická dohoda ke vznikajícímu vysokoškolskému ústavu, která by bez našeho přispění dost možná ještě nebyla na světě. Jako lidé, kteří tímto velmi složitým tématem žijeme poslední roky, jsme dost možná nejlepšími kandidáty ke zdárnému dokončení celého projektu ústavu. Chtěl bych Vás tímto poprosit, abyste zvážili podporu nejen mě, ale též doktorky Tomoszkové a doktora Malacky. Ze své pozice Vám děkuji a přeji mnoho zdaru v této nelehké době. Opatrujte se!

Zpět