Strom naděje a splněných přání poslal na dobrou věc bezmála 130 tisíc korun

Každému, kdo podpořil jakoukoli organizaci, člověka, iniciativu a podobně, fakulta pověsila na Strom naděje a splněných přání speciální baňku s jeho jménem. Repro: PF UP
Pondělí 28. prosinec 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Na začátku nebyla žádná velká očekávání, zato na konci je 129 188 korun a k tomu věcné dary. To vše věnované na dobrou věc převážně zaměstnanci, studenty a absolventy právnické fakulty. Takovým výsledkem skončil Strom naděje a splněných přání, aktivita právnické fakulty v čase adventu.

Konec roku je na právnické fakultě spojen s charitou a pomocí druhým již tradičně. Letos se však kvůli epidemii koronaviru nemohla uskutečnit dražba zážitků, a tak fakulta přišla s novinkou. Vytvořila speciální webovou stránku Strom naděje a splněných přání, kde děkovala svým zaměstnancům, studentům a absolventům, kteří přispívali, pomáhali, obdarovávali, a tak postupně společně inspirovali ostatní.

„Každému, kdo podpořil jakoukoli formou – finančním či věcným darem – jakoukoli organizaci, člověka, iniciativu a podobně, jsme pověsili na fakultní Strom naděje a splněných přání speciální baňku s jeho jménem,“ popsala aktivitu Renáta Šínová, proděkanka pro komunikaci, vnější vztahy a konferenční činnost. S tím, že cílem aktivity bylo poděkovat dárcům a také ukázat, že je na ně fakulta hrdá. „Také jsme se chtěli vzájemně inspirovat a jako fakulta motivovat další. A to se povedlo. Na našem stromě visí například baňky kolegů z přírodovědecké i filozofické fakulty.“

Na konci adventu se na špici stromu třpytila celková darovaná částka 129 188 korun a k tomu řada věcných darů. „Na začátku akce jsme neměli žádná velká očekávaní. Jen jsme tajně doufali, že vyvoláme vlnu pomoci. Děkujeme všem, kteří se zapojili,“ zhodnotila Renáta Šínová.

Přestože dárci mohli přispívat a pomáhat komukoli, pod virtuálním fakultním stromem byl i tip, kam s darovanou částkou. Šlo o iniciativu Zdeňka Červínka z katedry ústavního práva, který upozornil na složitou finanční situaci rodiny svého kamaráda, jejichž synovi Kubovi byl diagnostikován autismus a bude potřebovat dlouhodobou léčbu. Rodině malého Kuby nakonec putovala díky stromu z fakulty částka 15 000 korun. Mezi dárci byl například tým složený ze členů katedry politologie a společenských věd. „Rádi jsme podpořili konkrétní rodinu, navíc mající vztah k univerzitě. To, že jsme postupovali z většiny společně jako tým, bylo díky spontánnímu nápadu,“ řekla Petra Měšťánková, vedoucí katedry.

Ostatní dárci přispěli zhruba čtyřem desítkám spolků a organizacím. Mezi podpořenými byly například mobilní hospicy Ondrášek a Nejste sami, Charita Olomouc, Liga proti rakovině, Klub svobodných matek, Základní škola Jasněnka, Ježíškova vnoučata, Vánoce pro všechny, Spolek Brontosaurus, Post Bellum nebo spolky na ochranu zvířat. „Fakultní Strom naděje považuji za skvělý nápad jako paralelu k tradiční dražbě zážitků na vánočním večírku. Sama jsem přispěla olomouckému útulku. Myslím si, že se aktivita musela líbit, a určitě popostrčila každého, kdo nejen o vánočním čase uvažuje o nějakém tom dobrém skutku,“ uvedla Karolína Foukalová, absolventka fakulty.

Zářící Strom naděje a splněných přání PF UP a také seznam dárců si můžete prohlédnout na webu https://stromnadeje.upol.cz/.

Zpět