Sváteční pozdrav děkana právnické fakulty

Repro: PF UP
Středa 23. prosinec 2020, 13:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a milí studenti,

dovolte mi pozdravit vás krátce na konci kalendářního roku 2020 – roku, který byl velmi náročný pro nás všechny. Jsem rád, že se z hlediska výuky i provozu fakulty vše podařilo zvládnout, a to díky plnému nasazení každého jednoho z vás. Proto vám chci popřát zasloužený klidný konec roku a vše dobré v celém roce 2021. Těším se, že se v něm potkáme.

Pokojné svátky.
Václav Stehlík, děkan

Zpět