Katedra správního práva a finančního práva

Katedra správního práva a finančního práva je dynamicky se rozvíjející, multioborová katedra zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost ve významných veřejnoprávních oborech, kterými jsou: Správní právo, Finanční právo, Právo životního prostředí a Právo sociálního zabezpečení. Katedra se výukou více než 50 odborných předmětů z těchto oborů významně podílí jak na zabezpečení magisterského studijního programu Právo, tak garantuje výuku bakalářského studijního programu Právo ve veřejné správě. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor Správní právo. Vedle činnosti pedagogické se členové katedry významně podílí i na rozvoji daných oborů činností vědeckou, spočívající v odborné publikační činnosti, účasti na konferencích, řešení grantů a projektů, zahraničních vědeckých stážích, apod. Katedra též úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti, ať už jde o jiné právnické fakulty v ČR i zahraničí, či o významné soudní instituce (Ústavní soud, Nejvyšší správní soud).

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.17

středa 8:30 - 9:30 hod., jinak dle dohody


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.09

čtvrtek 8:45 - 9:30 hod., jinak dle dohody


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.03


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.05

po předchozí e-mailové dohodě


585 63 7626

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.13

čtvrtek 10:45 - 11:15 nebo dle předchozí dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.16

úterý 13:00 - 14:00 a dle dohody


585 63 7613

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.06

pondělí 16:00 – 16:45 hod, jinak dle emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.07

středa 12:15-13:15 hod.


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.11

dle dohody


585 63 7618

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.11

dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.12

dle dohody


585 63 7504

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.04

dle předchozí emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.16

úterý 8:30 – 9:30 hod. a dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.14

dle předchozí emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.05

mateřská dovolená - dle předchozí emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.14

dle předchozí emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.09

středa 9:45 - 10:45 a jinak dle emailové dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.09

úterý 10:30 – 11:15 hod., jinak dle e-mailové dohody


585 63 7814

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.08

sudé pátky 8:30 – 9:30 hod. nebo na základě emailové dohody


585 63 7666

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.10

jinak dle emailové dohody


Interní doktorandi

Mgr. Vojtěch BILL — Správní právo
Mgr. Martin DURAJ — Správní právo
JUDr. Tomáš GRYGAR — Správní právo
Mgr. Jan HAK — Správní právo
Mgr. Karel HUNEŠ — Správní právo
JUDr. Pavol CHROPOVSKÝ — Správní právo
JUDr. Marek CHUDOBA — Správní právo
JUDr. Michal JANTOŠ — Správní právo
JUDr. Tereza KUČEROVÁ — Správní právo
Mgr. Anna LAJČÍKOVÁ — Správní právo
Mgr. Gabriela LEBLOCHOVÁ — Správní právo
Mgr. Miloš MÁLEK — Správní právo
JUDr. Tomáš MARTINÁK — Správní právo
JUDr. Patrícia MUČKA PEVALA — Správní právo
JUDr. Martina NAVRÁTILOVÁ — Správní právo
Mgr. Daniel POSPÍŠIL — Správní právo
Mgr. Jakub RAŠNER — Správní právo
Mgr. Petr RŮŽIČKA — Správní právo
Mgr. Miroslav TICHÝ — Správní právo
JUDr. Tomáš VACHUTKA — Správní právo
JUDr. Soňa VEČEŘOVÁ — Správní právo
Mgr. Štěpán VENCL — Správní právo
Mgr. Bc. Zbyněk VOČKA — Správní právo

Obory

Obor Správní právo

Otázky k postupové zkoušce ze správního práva

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo Bc. (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo Bc. (od března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — správní právo zvláštní část (od března 2022)

 

Obor Finanční právo

Seznam otázek ke zkoušce

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Poplatkové a daňové právo (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Poplatkové a daňové právo (od března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Správa veřejného majetku (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Správa veřejného majetku (od března 2022)

Obor Právo životního prostředí

Seznam teoretických otázek ke zkoušce LS 2017

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Právo životního prostředí (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Právo životního prostředí (od března 2022)

 

Obor Právo sociálního zabezpečení

Rigorózní zkouška - zkušební okruhy

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Právo sociálního zabezpečení (do března 2022)

Otázky ke státní závěrečné zkoušce — Právo sociálního zabezpečení (od března 2022)

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Seznam předmětů vyučovaných katedrou naleznete na starém webu.

e-sborníky

Název publikace

Správní soudnictví - 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku

Autoři

Kateřina Frumarová (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Iuridicum Olomoucense, o.p.s.

Počet stran

183

pdf

Anotace

Sborník z konference a společného zasedání kateder správního práva ČR a SR konaného ve dnech 22. až 23. března 2018 na Právnické fakultě UP v Olomouci


Název publikace

„Osmičkové roky“ v historii Československého a Českého a Slovenského správního práva a veřejné správy, jejich význam pro rozvoj, jakož i stávající podobu správního práva a jeho aplikaci v praxi

Autoři

Kateřina Frumarová (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Iuridicum Olomoucense, o.p.s.

Počet stran

168

pdf

Anotace

Sborník z konference Olomoucké právnické dny 2018 pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. a 25. května 2018


Název publikace

Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu

Autoři

Kristýna Řezníčková (ed.)

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2018

Nakladatel

Iuridicum Olomoucense, o.p.s.

Počet stran

132

pdf

Anotace

Sborník z konference Olomoucké právnické dny 2018 pořádané Právnickou fakultou UP v Olomouci ve dnech 24. a 25. května 2018

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)