Videogalerie

Inaugurace děkana PF UP (20. 2. 2020)

Děkan právnické fakulty, docent Václav Stehlík, byl slavnostně uveden do funkce v únoru 2020. Inaugurace se konala v Arcibiskupském paláci. Spolu s děkanem právnické fakulty byl inaugurován i děkan fakulty zdravotnických věd.

French-Czech Summer School of Law 2019 - The Grand Finale

The French-Czech Summer Law School
This school is a result of long-term collaboration between the UP Faculty of Law and Université Clermont Auvergne. It is always attended by a maximum of ten students from each partner university. Both universities take turns in hosting the summer school.

Slavnostní otevření Centra pro mezinárodní humanitární a operační právo

Pod katedrou mezinárodního a evropského práva vzniklo centrum jako další krok dlouhodobé spolupráce právnické fakulty a Armády ČR. Centrum je zakládáno s cílem nejen vytvořit institucionální rámec pro další rozvoj vzájemné spolupráce, včetně výzkumných a pedagogických aktivit, ale také prostor pro inovativní myšlenky a aktivity expertů z akademického a vojenského prostředí v oblasti mezinárodního humanitárního práva a dalších oblastí spojených s otázkami bezpečnosti a užití ozbrojené síly. Tyto atributy budou činit CIHOL středoevropským unikátem.

Reprezentační ples PF UP — 1. 3. 2019

Kratké video z plesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Celá akce se konala v krásném prostředí hotelu NH Collection v Olomouci.

prof. Hennie A. Strydom from University of Johannesburg

Dr. Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti a přednášející mezinárodního práva na naší fakultě, hovořil s prof. Hennie A. Strydomem z Univerzity v Johannesburgu o jeho zkušenostech s výukou v Olomouci, o jeho kariéře v mezinárodním právu a o aktuálním významu mezinárodního práva.

Reprezentační ples PF UP — 2. 3. 2018

Kratké video z plesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Celá akce se konala v krásném prostředí hotelu NH Collection v Olomouci.

Den otevřených dveří PF UPOL — 21. 1. 2017

Krátké video z dne otevřených dveří, který proběhl 21. 1. 2017 na PF UPOL.
Návštěvníci si během dne mohli vyzkoušet simulované soudní jednání, výku Street Law a proběhla i prezentace studentských spolků.

Úmluva o zákazu chemických zbraní v kontextu syrské občanské války

Nezletilý a jeho svéprávnost

Univerzity a uprchlíci

Jiný pohled na uprchlickou krizi (10.11.2015)

Jiný pohled na uprchlickou krizi (20.10.2015)