Katedra politologie a společenských věd

Katedra politologie a společenských věd zaštiťuje široké spektrum společenskovědních předmětů, které rozšiřují horizonty právnických studijních oborů Právo a Právo ve veřejné správě, pomáhají rozvíjet praktické dovednosti a všeobecný přehled o společenském dění. Spadají do oblasti politologie, Evropské unie, ekonomie, mediací, filozofie, psychologie a sociologie. Katedra politologie a společenských věd patří k hlavním katedrám, které zabezpečují moderní interdisciplinární studijní obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Tento studijní obor propojuje politologické, právní a ekonomické znalosti o procesu evropské integrace a poskytuje tak posluchačům jedinečný náhled na Evropskou unii, její fungování a postavení České republiky v jejím rámci. Díky rozvinuté zahraniční spolupráci mají posluchači mnoho možností studovat v zahraničí a při splnění stanovených podmínek i získat diplom ze zahraniční univerzity (Paris Lodron Universität Salzburk) v rámci tzv. double degree.

Členové Katedry politologie a společenských věd jsou řešitelé, spoluřešitelé a členové týmů řady vědeckých projektů, podpořených Grantovou agenturou ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, domácími i zahraničními nadacemi a domovskou Právnickou fakultou. Jsou autory řady odborných monografií a článků v domácích a zahraničních odborných časopisech. Pravidelně vystupují na českých a mezinárodních vědeckých konferencích (viz vizitky jednotlivých členů katedry).

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.61
konzultační hodiny v době výuky:
Pondělí: 14:15 - 15:00 hod.
Úterý: 12:30 - 13:15 hod.
(ve zkouškovém období dle domluvy)

Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.63
konzultační hodiny v době výuky:
Pondělí: 9:30 - 10:30 hod.
Úterý: 9:30 – 10:30 hod.
(ve zkouškovém období dle domluvy)

Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost:

Další členové katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.59
konzultační hodiny v době výuky:
Středa: 9:45 - 10:45 hod.
(ve zkouškovém období dle domluvy)

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.63
konzultační hodiny v době výuky:
Pondělí: 13:00 – 14:00 hod.
Úterý: 13:00 -13:50 hod.
(ve zkouškovém období dle domluvy)

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.61
konzultační hodiny v době výuky:
Čtvrtek: 12:15 – 13:15 hod.
(ve zkouškovém období dle domluvy)

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.61
konzultační hodiny v době výuky:
Čtvrtek: 10:00 – 11:00 hod.
(ve zkouškovém období dle domluvy)

tř. 17. listopadu 8
místnost: P1.07

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.62
konzultační hodiny v době výuky:
Pondělí: 14:00 - 15:00 hod.
(ve zkouškovém období dle domluvy)

Externí spolupracovníci

tř. Svobody 8
místnost: 3.01

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG