Katedra trestního práva

Katedra trestního práva garantuje výuku státnicového předmětu Trestní právo. V současné době tvoří základní platformu povinných předmětů Trestní právo 1, Trestní právo 2, Trestní právo 3 a Trestní právo v rozhodovací praxi. Katedra současně nabízí i řadu volitelných předmětů (např. Kriminalistika, Kriminologie). Katedra je zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost, podílí se na výuce předmětů v magisterském studijním oboru Právo, v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě, i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor trestní právo a ve stejném oboru též zajišťuje konání rigorózního řízení.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.03

pondělí: 9:30 hod. – 11:00 hod.


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.10

úterý: 11:15 hod. – 12:30 hod.


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

po domluvě e-mailem


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 4.04

úterý: 10:30 hod. – 11:30 hod.


každou středu po seminářích od 19:45 hod.


Externí spolupracovníci

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

Mgr. Martin Lýsek

pl. Mgr. Jan Lisický

 

Interní doktorandi

Mgr. Stanislav Cik

Mgr. Eliška Hodulová

Mgr. Bc. Denisa Coufalová

Mgr. Lucie Vojtěchová

Mgr. Ludmila Dostálová

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Olomoucké právnické dny 2018 – Sekce trestního práva – sborník

Sborník z XII. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny (Sekce trestního práva) pořádané ve dnech 24.–25. 5. 2018 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

pdf

Kriminologické dny 2018 – sborník

Sborník z VI. Ročníku mezinárodní konference kriminologické dny pořádané ve dnech 18.-19. 1. 2018 Českou kriminologickou společností ve spolupráci s PF UP v Olomouci.

pdf