Aktuálně

Nejbližší zasedání AS PF UP se uskuteční v pondělí 7. 12. 2020 v 15.00 hodin. Senátoři se sejdou online na platformě Zoom. Odkaz bude senátorům a všem členům akademické obce PF UP včas zaslán. Zároveň bude opět probíhat přenos jednání na fakultním YouTube kanále v zájmu zajištění veřejnosti zasedání.

 

Program AS PF UP:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení Strategického záměru PF UP 21+
  3. Změna Jednacího řádu Akademického senátu PF UP
  4. Jednací řád Vědecké rady PF UP
  5. Vnitřní norma o doktorských stipendiích + informace o úspěšnosti v DSP
  6. Záměr novelizace vnitřní normy PF-B-18/10- náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – zpřesnění citační normy
  7. Vnitřní norma - Stipendium Petra Zoubka mimořádně nadaným studentům PF UP
  8. Výzva AS PřF UP ostatním fakultním akademickým senátům UP týkající se procesu odvolání rektora UP

Zápisy ze zasedání

2019

2018

2017

Materiály AS PF UP do 1. 4. 2017 jsou na starých webových stránkách

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. - Katedra ústavního práva

Místopředseda:

Jaroslav Křepelka - Právo, 5. ročník

Další členové - akademičtí pracovníci:

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. - Katedra teorie práva a právních dějin

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. - Katedra politologie a společenských věd

JUDr. Mag. i. Michal Malacka, Ph.D., MBA - Katedra mezinárodního a evropského práva

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. - Katedra soukromého práva a civilního procesu

JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. - Katedra mezinárodního a evropského práva

JUDr. et Mgr. Taťána Zelenská, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

Další členové - studenti:

Martin Dvořák - Právo, 5. ročník

František Kousal - Právo, 5. ročník

Tomáš Pustka - Právo, 5. ročník

Marek Stratilík - Právo, 5. ročník

Jiří Stýblo - Právo, 5. ročník

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do AS PF UP pro období 2018-2021

Volební řád AS PF UP a Jednací řád AS PF UP naleznete na úřední desce PF UP v sekci Vnitřní předpisy.