Aktuálně

Volby do AS PF UP 2018

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (AS PF UP) vyhlásil volby do AS PF UP na volební období 2018-2021. Volby se budou konat ve dnech 5. - 9. listopadu 2018, v předsálí auly, v časech:

pondělí5. 11.13:00 — 15:00
úterý6. 11.09:30 — 13:30
středa7. 11.09:30 — 13:30
čtvrtek8. 11.09:30 — 13:30
pátek9. 11.09:30 — 12:00

Navrhování kandidátů k rukám členů volební komise je možné do pondělí 22. října 2018.

Dokument Vyhlášení voleb do AS PF UP

Formulář k navrhování kandidátů

Doplňovací volby do AS UP na pozici studentského senátora

Akademický senát UP vyhlásil doplňovací volby na pozici jednoho studentského senátora za PF UP z důvodu zániku mandátu úspěšným ukončením studia dosavadnímu studentskému zástupci PF UP. Volební období AS UP končí v roce 2020. Doplňovací volby se uskuteční ve stejném termínu jako řádné volby do fakultního senátu, tj. ve dnech 5. - 9. listopadu 2018, v předsálí auly.

Navrhovat kandidáta na pozici studentského senátora může každý člen akademické obce prostřednictvím speciálního formuláře, a to do 22. října 2018 k rukám členů volební komise, která je stejná jako pro již vyhlášené volby do AS PF UP, tedy:

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.
Martina Štouračová, 5. ročník
Marek Varmuža, 5. ročník

Ve volbách do AS UP platí jiný volební systém než do AS PF UP, tudíž studentského zástupce volí jak studenti, tak akademičtí pracovníci PF UP.

Formulář k navrhování kandidátů

Zápisy ze zasedání

Materiály AS PF UP do 1. 4. 2017 jsou na starých webových stránkách

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., katedra ústavního práva

Místopředseda:

Luděk Plachký - obor Právo

Další členové - akademičtí pracovníci:

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., katedra správního práva a finančního práva

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., katedra správního práva a finančního práva

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D., katedra soukromého práva a civilního procesu

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M., katedra soukromého práva a civilního procesu

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., katedra mezinárodního a evropského práva

JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M., katedra mezinárodního a evropského práva

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., katedra trestního práva

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., katedra správního práva a finančního práva

Další členové - studenti:

Kateřina Müllerová - obor Právo

Daniel Pospíšil - obor Právo