Zápisy ze zasedání

Materiály AS PF UP do 1. 4. 2017 jsou na starých webových stránkách

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., katedra ústavního práva

Místopředseda:

Luděk Plachký - obor Právo

Další členové - akademičtí pracovníci:

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., katedra správního práva a finančního práva

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D., katedra správního práva a finančního práva

JUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D., katedra soukromého práva a civilního procesu

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M., katedra soukromého práva a civilního procesu

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., katedra mezinárodního a evropského práva

JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M., katedra mezinárodního a evropského práva

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., katedra trestního práva

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., katedra správního práva a finančního práva

Další členové - studenti:

Kateřina Müllerová - obor Právo

Mgr. Veronika Pochylá - doktorský program Teoretické právní vědy

Daniel Pospíšil - obor Právo

Ondřej Sasín - obor Právo

Štěpán Uhlíř - obor Právo