Aktuálně

V pondělí 20. 9. 2021 od 13.00 hodin se uskuteční zasedání Akademického senátu PF UP. Senátoři se sejdou online na platformě Zoom. Zároveň bude opět probíhat přenos jednání na fakultním YouTube kanále v zájmu zajištění veřejnosti zasedání. Odkaz na přenos bude všem členům akademické obce PF UP včas zaslán.

Program zasedání:

1.            Schválení programu
2.            Volba místopředsedy AS PF UP
3.            Vyhlášení voleb do AS PF UP
4.            Rozpočet na rok 2021
5.            Informace z oblasti resortu zahraničí
6.            Informace z oblasti vědy a výzkumu

Zápisy ze zasedání

2020

2019

2018

2017

Materiály AS PF UP do 1. 4. 2017 jsou na starých webových stránkách

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. - Katedra ústavního práva

 

Další členové - akademičtí pracovníci:

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. - Katedra teorie práva a právních dějin

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. - Katedra politologie a společenských věd

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. - Katedra soukromého práva a civilního procesu

JUDr. et Mgr. Lukáš Ryšavý Ph.D. - Katedra mezinárodního a evropského práva 

doc. JUDr. Ondřej Svaček, LL.M. Ph.D. - Katedra mezinárodního a evropského práva

JUDr. et Mgr. Taťána Zelenská, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

 

Další členové - studenti:

Martin Dvořák - Právo, 5. ročník

František Kousal - Právo, 5. ročník

Tomáš Pustka - Právo, 5. ročník

Marek Stratilík - Právo, 5. ročník

Jiří Stýblo - Právo, 5. ročník

JUDr. Tomáš Vachutka – doktorský studijní program

 

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do AS PF UP pro období 2018-2021

Volební řád AS PF UP a Jednací řád AS PF UP naleznete na úřední desce PF UP v sekci Vnitřní předpisy.