Zápisy ze zasedání

Materiály AS PF UP do 1. 4. 2017 jsou na starých webových stránkách

Složení

Předseda:

doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. - Katedra ústavního práva

Místopředseda:

Jaroslav Křepelka - Právo, 3. ročník

Další členové - akademičtí pracovníci:

Ing. Jana Bellová, Ph.D. - Katedra politologie a společenských věd

JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. - Katedra teorie práva a právních dějin

doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

JUDr. Mag. i. Michal Malacka, Ph.D., MBA - Katedra mezinárodního a evropského práva

doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M. Ph.D. - Katedra mezinárodního a evropského práva

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

JUDr. et Mgr. Taťána Špírková, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D. - Katedra správního práva a finančního práva

Další členové - studenti:

Martin Dvořák - Právo, 3. ročník

František Kousal - Právo, 3. ročník

Tomáš Pustka - Právo, 3. ročník

Marek Stratilík - Právo, 3. ročník

Jiří Stýblo - Právo, 3. ročník