Doc. JUDr. JIŘÍ BÍLÝ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 63 7672

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.23

docent

ČLÁNEK
Bílý J. Reflection on the Genesis of the Moravian Vineyard Rules. Journal on European History of Law. 2020.
Bílý J. K správné podobě znaku Mons. Jana Peňáze. Genealogické a heraldické informace. 2017.
Bílý J. Znaky nešlechticů odvozené od městských znaků. Genealogické a heraldické informace. 2017.
Bílý J. Pozoruhodné olomucensium z počátku 17. století. Olomoucký archivní sborník. 2013.
Bílý J. Herakdický ex libris lexikon. Genealogické a heraldické informace. 1999.
Bílý J. Konverze ve smluvním systému moravského horenského práva. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Iuridica. Vol. 1. 1999.
Bílý J. Znak a prapor Hnutí autonomie Slezska. Genealogické a heraldické informace. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bílý J. Vztah právních obyčejů a psaného práva na příkladu Markrabského horenského práva na Moravě. In Brtko R. (Eds.) Šarm a noblesa diplomata. Venované pamiatke profesora Jozefa Klimka. 2022.
Bílý J. Pokus o umístění moravské orlice do znaku ČSSR. In . (Eds.) Sborník č. 2 z konference Morava 1918. 2020.
Bílý J. Proč se Československo stalo republikou a nikoliv monarchií? In Novotný J. (Eds.) Morava 1918. Sborník z konference uskutečněné 3. října 2018 v Brně. 2019.
Bílý J. Nástin vývoje moravské nacionality 1848-1989. In Drápela J. (Eds.) Moravský historický sborník - Ročenka Moravského národního kongresu 2011 - 2016. 2017.
Bílý J. Životní jubileum Jeho Excelence Ing. Dr. Sir Jaroslava Josefa Pospíšila, Ph.D. Postřelmovského, rytíře z Heydeldorfu a na Haydelbergu, Rytíře Moravy. In Drápela J. (Eds.) Moravský historický sborník - Ročenka Moravského národního kongresu 2011-2016. 2017.
Bílý J., Frýdek M. Metodika zpracování oděvu jako právněarcheologického objektu. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Oděv v právu. 2013.
Bílý J. Hranice neboli meze, hranečníky, mezníky v právu. In Židlická M., Vitková A. (Eds.) Bene Merito. Profesorovi Jozefovi Klimkovi k 70. narodeninám. 2012.
Bílý J. Vexilum jako právněarcheologický objekt. In Frýdek M., Tauchen J. (Eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Sborník k životnímu jubileu. 2012.
Bílý J. Vybrané právně archeologické objekty a právní symboly moravských vinohradních hor. Sborník z kolokvia pořádaného katedrou společenských věd FS ČVUT v Praze. 2012.
Bílý J. Osobnost Josefa Vratislava šlechtice Monse a jeho přínos pro moravskou historii. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Bílý J. K počátkům duševního vlastnictví na Moravě a v Čechách. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Iuridica 4/2002. 2002.
Bílý J. K právnímu postavení kolónů. Ius romanum. 2002.
Bílý J. Bona fides ve středověkém a raně novověkém právu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Bílý J. Buona fede nel diritto medievale e primo moderno. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Bílý J. "Chvályhodná krádež" svatého Václava. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis- Iuridica 3. 2001.
Bílý J. Horenský řád markraběte Jošta. Acta Universitatis Palackianae Oomucensis, Iuridica 2. 2000.
Bílý J. Společný základ horenského a horního práva na podkladě srovnání Horenského řádu markraběte Jošta a Horního zákoníku krále Václava II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Kutné Hoře, Sekce I., Horní právo. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Bílý J. Soudy brtnické. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XIV. svazek Soudnictví. 2019.
Bílý J. Soudy horenské. Encyklopedie českých právních dějin. XIV. svazek Soudnictví. 2019.
Bílý J. Soudy rybářské. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XIV. svazek Soudnictví. 2019.
Bílý J. Regál horenský. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Regál pozemkový. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Regál propinační a skladovací. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Regál trhový. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Rejstřík lánský. In Schelle K., Tauchen J. (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek. 2017.
Bílý J. Vznik podílové daně a podílového pachtu neboli nápolku: dějiny jednoho právního institutu agrárního práva. In Bělovský P., Stloukalová K., Židlická M. (Eds.) Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. 2017.
Bílý J. Erb. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D-J. 2016.
Bílý J. Faleristika. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D-J. 2016.
Bílý J. Genealogie. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D-J. 2016.
Bílý J. Heraldika. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek D-J. 2016.
Bílý J. Moravská říšská bezprostřednost. Encyklopedie českých právních dějin. III.svazek K-M. 2016.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Bílý J. Motivace vzniku heraldických symbolů obuvníků, předneseno na 4.mezinárodní konferenci na téma Obuv v historii, Zlín,11.- 13. říjen2004. CD Rom - 4. mezinárodní konference na téma Obuv v historii, Zlín,11.- 13. říjen2004. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)