JUDr. PETR OSINA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7611

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.26

odborný asistent

teorie práva právní filozofie

ČLÁNEK
Osina P. Dvojité výročí: Eugen Ehrlich (*1862 – †1922). Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2022.
Osina P. Eugen Ehrlich – zakladatel právní sociologie. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2022.
Osina P. THE IDEA OF COMMON GOOD IN NEW NATURAL LAW THEORY. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2020.
Horák O., Osina P., Daduová M. Czech inheritance law and the significance of tradition. Lawyer Quarterly. 2019.
Osina P. NÁBOŽENSKÁ SVOBODA V KONTEXTU TEORIE JOHNA FINNISE. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2019.
Osina P. Islamic finance in the frames of Czech Law. European Journal of Public Matters. 2018.
Osina P. Konzervativní teorie přirozeného práva Roberta George. Studia Iuridica Cassoviensia. 2017.
Osina P. Legal education in the Czech Republic. Opole Legal and Administrative Studies. 2017.
Osina P. John Finnis on Law and Justice. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2016.
Osina P. Problém nespravedlivého práva v teorii Johna Finnise. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2016.
Osina P. Primární prameny islámského práva. Právní prostor. 2015.
Osina P., Pejzl J. Problematika technických norem z pohledu právního řádu. Právní rozhledy. 2015.
Osina P. Sekulární aspekty islámského práva. Všehrd : časopis českých právníků. 2014.
Osina P. Vliv římského práva na právo islámské. Acta Iuridica Olomucensia. 2014.
Osina P. Otázky cti v islámské právní kultuře. Acta Iuridica Olomucensia. 2013.
Osina P. Islámské dědické právo. Ad Notam. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Osina P. Originalismus versus živá ústava. POZNANIE A VÝKLAD PRÁVA. OTÁZKY METODOLÓGIE. 2023.
Osina P. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti v islámském právu. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes. 2023.
Osina P. Protistátní trestné činy v islámském právu. PROTISTÁTNÍ TRESTNÉ ČINY VČERA A DNES. 2021.
Osina P. POSTAVENÍ ŽEN V ISLÁMSKÉM SOUDNICTVÍ. In . (Eds.) PRÁVNICKÉ PROFESIE V PARADIGMÁCH. 2020.
Sobek T. Hodnotové fakty a hodnotové postoje. In Osina P. (Eds.) Právo a hodnoty. 2016.
Osina P. Krádež v islámském právu. In . (Eds.) Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes. 2016.
Osina P. Technický rozvoj a islámské právo. In Vojáček, Salák LP. (Eds.) Technický rozvoj a právo. 2015.
Osina P. Lze morálku vynucovat právem? In Hamuľák O. (Eds.) Limity práva. 2012.
OSINA P. PLURALITA PRÁVA V ISLÁMSKÉ PRÁVNÍ KULTUŘE. In Puchovský Ján TM. (Eds.) Právo ako zjednocovatel Europy - veda a prax. 2011.
OSINA P. Sekularizace v islámské právní kultuře. In ŠIŠKOVÁ N. (Eds.) Dny práva na Moravské vysoké škole. 2011.
Osina P. Interpretace lidských práv v islámském právu. In Sehnálek David VJ. (Eds.) Dny práva 2010. 2010.
Osina P. Principy idžtihád a taqlíd v islámském právu. In Hamul'ák O. (Eds.) Principy a zásady v právu. 2010.
Osina P. Aktuální otázky právního státu v ČR. In . (Eds.) Aktuální otázky práva v době českého předsednictví v radě EU. 2009.
Osina P. Možnosti a limity právní logiky. In . (Eds.) České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy III. a IV. 2009.
Osina P. Pluralita normativních systémů - zvykové právo. In . (Eds.) Pluralizmus moci a práva. 2009.
Osina P. PRÁVNÍ TEORIE A PRÁVNÍ ARGUMENTACE NEILA MACCORMICKA. In . (Eds.) Dny práva 2009. 2009.
Osina P. Legalita a legitimita práva v českých dějinách. In . (Eds.) Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
Osina P. Pluralita práva v globalizované společnosti. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Osina P. Teorie práva. 2020.
Osina P. Legal Theory. 2017.
Rosenkranzová O., Melzer F., Osina P., Horák O., Hlouch L., Hapla M. Praktikum z právní metodologie. In Rosenkranzová O., Kühn Z., Šabatová A. (Eds.) 2017.
Osina P. Teorie práva. 2013.
Kubů L., Hungr P., Osina P. Teorie práva. Teorie práva. 2007.
Hungr P., Kubů L., Osina P. Teorie práva. Teorie práva. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Horák O., Osina P. Historický výklad. Právní argumentace. 2024.
Osina P. Josef Trakal. Encyklopedie českých právních dějin. XXV. svazek, Biografie právníků S-Ž. 2024.
Osina P. Idea spravedlnosti v islámském právu. Právo a ideál dobra a spravodlivosti. 2023.
Osina P. Josef Vratislav Monse. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K-Ř. 2023.
Osina P. Rudolf Laun. Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K-Ř. 2023.
Osina P. Soudy v islámské právní kultuře. Súdna moc v právnom štátě. 2023.
Osina P. Antonín Gruda. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Horák O., Osina P. Philipp Harras von Harrasowsky. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Osina P. Rozvod manželství v islámském právu. Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Osina P. Státy vytvářené na principech islámu, jejich proměny a varianty. Ústavní právo a státověda, I. díl. Obecná státověda. 2021.
Osina P. Kritika právního pozitivismu. Filosofie práva. 2020.
Osina P. Veřejné působení představitelů Nové teorie přirozeného práva. Právo jako multidimenzionální fenomén. 2020.
Osina P. Etika přirozeného práva. Právní etika. 2019.
Osina P. Harasovský z Harasova, Filip. Biografický slovník českých zemí. Han-Hau. 2019.
Osina P. Pojetí spravedlnosti v díle Johna Finnise. AD IUSTITIAM PER IUS. 2018.
Osina P., Horák O. Riggs v. Palmer and Its Importance for Today's Law. Híres történelmi perek. 2018.
Osina P. Sémiotika právní. Encyklopedie českých právních dějin. Sa-Smlouva ná. 2018.
Osina P. Dogmatika právní. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek. D-J. 2016.
Osina P. Etnografie právní. Encyklopedie českých právních dějin. II. svazek. D-J. 2016.
Osina P. Politika právní. Encyklopedie českých právních dějin. V. svazek. Pa-Právni. 2016.
Osina P. Trestné činy proti životu a zdraví v islámském právu. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. 2015.
SBORNÍK - CELEK
Osina P. Právo a hodnoty. In Osina P. (Eds.) 2016.
Osina P. Právní formalismus. In Osina P. (Eds.) 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)