JUDr. Martin Kopa, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7691

Katedra ústavního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.05

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Bartoň M., Kratochvíl J., Kopa M., Tomoszek M., Jirásek J., Svaček O. Základní práva. In Bartoň M. (Eds.) 2016. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kopa M. Cesty (samo)správy soudů. Časopis pro právní vědu a praxi. 2011.
KOPA M. Jak nakouknout pod štrasburskou pokličku? Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopa M. Zrcadlové bludiště azylového práva. Multilevel justice: judicial protection in the context of interaction between national, supranational, and international systems. 2023.
Kopa M. Svoboda projevu soudce v judikatuře českého Ústavního soudu - mluvit stříbro, mlčeti zlato? In Witkowski Z., Jirásek J., Skotnicki K., Serowianec M. (Eds.) Współczesne problemy sądownictwa w Republice Czeskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej. 2017.
Kopa M. Sociální dimenze práva na život a zákazu mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. In Jirásek J. (Eds.) Právní aspekty sociálního státu. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
Tomoszek M., Kopa M. How To Become a Lawyer in the Czech Republic? In Krasnicka I., Perkowska M. (Eds.) How To Become A Lawyer? 2013.
Kopa M. Doktrína margin of appreciation v oblasti restitucí. Akademické akcenty 2011. 2012.
Kopa M. Evolutive interpretation and the margin of appreciation doctrine. Dny práva 2011 – Days of Law 2011 - Interpretace a aplikace mezinárodního a evropského práva vnitrostátními soudy. 2012.
Kopa M. Justice v politice a politika v justici. In Jirásek J. (Eds.) Ústava ve stínu politiky? 2012.
KOPA M. Jako zabít ptáčka při poskytování právní pomoci v České republice. In HAMUĽÁK O. (Eds.) Právo v umění a umění v právu Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. 2011.
Kopa M. Může být soudce členem politické strany a stát se členem zastupitelstva územního samosprávného celku? In Jirásková V., Witkowski Z. (Eds.) Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU. 2011.
Kopa M. Význam a role principu margin of appreciation po vstupu 14. protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv v platnost. In Hamuľák O. (Eds.) Principy a zásady v právu - teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010. 2010.
KNIHA - CELEK
Moliterno JE., Paton PD., Kopa M., Tomoszek M., Dohnal V. Globální problémy profesní etiky právníků. Globální problémy profesní etiky právníků. 2017.
Bartoň M., Kopa M., Tomoszek M. Základní práva. Příklady a dokumenty. 2014.
Kopa M., Skarková T. Mootology and Mooting Skills. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Kopa M. Стаття 18. Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС. 2024.
Kopa M. Стаття 19. Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС. 2024.
Kopa M. Стаття 78. Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС. 2024.
Tomoszek M., Vomáčka V. Čl. 11 (Ochrana vlastnictví). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 14 (Svoboda pohybu a pobytu). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 31 (Právo na zdraví). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M., Vomáčka V., Tomoszková V. Čl. 35 (Životní prostředí). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 41 (Omezení vymahatelnosti některých sociálních práv). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M. Čl. 42 (Občané a cizinci). In Bartoň M., Kokeš M., Kopa M., Husseini F. (Eds.) Listina základních práv a svobod. Komentář. 2020.
Tomoszek M., Kopa M. The Czech Republic: The State of Liberal Democracy. In ALBERT R., LANDAU D., FARAGUNA P., DRUGDA Š. (Eds.) The I·CONnect-Clough Center 2017 Global Review of Constitutional Law. 2018.
Kopa M., Tomoszek M., Červínek Z. Developments in Czech Constitutional Law: The Year 2016. In Albert R., Landau D., Faraguna P., Drugda Š. (Eds.) The I·CONnect-Clough Center 2016 Global Review of Constitutional Law. 2017.
Kopa M., Skarková T. Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva (§ 342-348). Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. Svazek III. Řízení nesporné – praktický komentář. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Melotíková P., Tomoszková V., Tomoszek M., Madleňáková L., Adameová Z., Kopa M. Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Základní práva v soudní praxi KUP/MZPSP ZS Se 4
Základní práva v soudní praxi KUP/MZPSP ZS 2
Základní práva 1 KUP/MZP1 LS Se 4

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)