doc. JUDr. MICHAL PETR, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7670

Katedra mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

1.13

Docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Stehlík V., Hamuľák O., Petr M. Právo Evropské unie: ústavní základy a vnitřní trh. 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Petr M. Prioritizace veřejného prosazování soutěžního práva. Antitrust revue soutěžního práva. 2023.
Petr M. Program compliance jako polehčující okolnost v praxi ÚOHS. Antitrust revue soutěžního práva. 2023.
Petr M. Více než ECN+. Antitrust revue soutěžního práva. 2023.
Petr M. Do třetice k transpozici Směrnice ECN+. Antitrust revue soutěžního práva. 2022.
Petr M. Impact of COVID-19 on Competition Law and Policy. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2022.
Petr M. Novela zákona o významné tržní síle – cesta tam a zase zpátky. Antitrust revue soutěžního práva. 2022.
Petr M. Joint tendering in the European Economic Area. International and Comparative Law Review. 2021.
Petr M. Návrh zákona o transpozici Směrnice ECN+. Antitrust revue soutěžního práva. 2021.
Petr M. The Role of Cometition Policy in Cybersecurity. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2021.
Petr M. A Series of Events on Challenges of Modern Society in Olomouc. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2020.
Petr M. Artificial Intelligence and Competition Law – Is the Notion of an Undertaking Broad Enough? Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2020.
Petr M., Zorková E. Rozšířená kvantitativní analýza rozhodování českého soutěžního úřadu. Antitrust revue soutěžního práva. 2020.
Petr M. Transpozice Směrnice ECN v České republice. Antitrust revue soutěžního práva. 2020.
Petr M. Zásada ne bis in idem v unijním soutěžním právu. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2020.
Petr M., Zorková E. Zkušenosti se soukromým prosazováním soutěžního práva v české republice. Antitrust revue soutěžního práva. 2020.
Petr M. Establishment and Provision of Services if Third Country Nationals in the EU. European Studies – The Review of European Law, Economics and Politics. 2019.
Petr M., Zorková E. Kvantitativní analýza kontroly koncentrací. Antitrust : revue soutěžního práva. 2019.
Petr M. Legal Professional Priviege in International, European and Czech Law. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2019.
Petr M. Rozhodnutí o závazcích v českém a unijním právu. Antitrust : revue soutěžního práva. 2019.
Petr M. Skládačka bid rigging, leniency a trestní odpovědnosti. Antitrust : revue soutěžního práva. 2019.
Petr M. Addressees of Antitrust and State Aid Legislation in European, International and National Law. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2018.
Petr M., Zorková E. Kvantitativní analýza rozhodování soutěžního úřadu. Antitrust : revue soutěžního práva. 2018.
Petr M., Zorková E. Nové nástroje soukromého prosazování soutěžního práva. Antitrust : revue soutěžního práva. 2018.
Petr M. „Obrácený“ bid riggingg – více nabídek z jedné ekonomické jednotky. Antitrust : revue soutěžního práva. 2018.
Petr M., Zorková E. Přezkum rozhodnutí ÚOHS ve správním soudnictví. Antitrust : revue soutěžního práva. 2018.
Petr M. K určitosti vymezení předmětu šetření na místě ve věcech bid rigging. Antitrust : revue soutěžního práva. 2017.
Petr M. Konsorcia ve výběrových řízeních z hlediska soutěžního práva. Antitrust : revue soutěžního práva. 2017.
Petr M. Recent Developments in Detention and Return of Illegal Migrants: In Need for More Differentiated Approach. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2017.
Petr M. The Scope of the Implementation of the Damages Directive in CEE States. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies. 2017.
Petr M. Twice about ne bis in idem: Conflicting Approach of European Courts to the Same Principle. Czech yearbook of public & private international law. 2017.
Petr M. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Antitrust : revue soutěžního práva. 2017.
Petr M. Znovu k problematice paralelní aplikace. Antitrust : revue soutěžního práva. 2017.
Petr M. Complex Relations between EU Competition and Public Procurement Law. European Studies : the review of European law, economics and politics. 2016.
Petr M. Dopady zahájení řízení na jednotu skutku. Antitrust : revue soutěžního práva. 2016.
Petr M. Je po 25 letech právní úprava zakázsných dohod skuečně harmonizovaná? Antitrust : revue soutěžního práva. 2016.
Petr M. O perspektivách soukromého prosazování. Antitrust : revue soutěžního práva. 2016.
Petr M., Zorková E. Soukromé prosazování v České republice. Antitrust : revue soutěžního práva. 2016.
Petr M. O malých a velkých pokutách. Antitrust : revue soutěžního práva. 2015.
Petr M. Revision of the Energy Regulation in the Czech Republic. European Networks Law and Regulation Quaterly. 2015.
Petr M. Šetření na místě - cesta tam a zase zpátky. Antitrust : revue soutěžního práva. 2015.
Petr M. Limitations to the Succession of Liability. European Networks Law and Regulation Quaterly. 2014.
Petr M. Postponed Liberalization of Passenger Transport by Rail in the Czech Republic. European Networks Law and Regulation Quaterly. 2014.
Petr M. Rozhodovací činnost soutěžního úřadu v roce 2013. ANTITRUST Ročenka soutěžního práva. 2014.
Petr M. Přičítání odpovědnosti za porušení soutěžního práva. Antitrust : revue soutěžního práva. 2013.
Petr M. Rozhodovací činnost soutěžního úřadu v roce 2012. ANTITRUST Ročenka soutěžního práva. 2013.
Petr M. Šetření na místě a jeho soudní přezkum – druhé dějství. Antitrust : revue soutěžního práva. 2013.
Petr M. Devátá novela soutěžního zákona. Antitrust : revue soutěžního práva. 2012.
Petr M. Narovnání v českém soutěžním právu. Antitrust : revue soutěžního práva. 2011.
Petr M. K povaze řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže. Antitrust : revue soutěžního práva. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Petr M. Again on Ne bis in idem: Do We Need to Rethink Our Approach? In Šmejkal V. (Eds.) EU Antitrust: Hot Topics & Next Steps. Proceedings of the International Conference Held in Prague on January 24 – 25, 2022. 2022.
Kindl J., Petr M. Czech Republic. In Mandrescu D. (Eds.) EU Competition Law and the Digital Economy:Protecting Free and Fair Competition in an Age of technologocal (R)evolution.XXIX FIDE Congress, Congress Proceedings vol. 3. 2020.
Boháč R., Hrdlička L., Kindl J., Petr M. Czech Republic. In da Cruz Vilaca JL., Botelho Moniz C., Leandro Vasconcelos R., Saavedra A. (Eds.) Taxation, State Aid and Distortion of Competition. XVIII FIDE CONGRESS. Congress Proceedings Vol. 2. 2018.
Petr M. On-site Inspections Performed by Competition Authorities and the Protection of Fundamental Rights. In Looijestin-Clearie A., Rusu C. (Eds.) Boosting the Enforcement of EU Competition Law at the Domestic Level. 2017.
Kindl J., Petr M. Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law. Czech Republic. In Bándi G., Darák P., Láncos PL., Tóth T. (Eds.) Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law. 2016.
Petr M., Zorková E. Private enforcement of competition law before the effect of the Damage Directive 2014/104 / EU. In Černý M., Telec I. (Eds.) Výzvy v právu obchodních korporací a v právu soutěžním. 2016.
KNIHA - CELEK
Petr M., Radim P., Jakub H., Pavel K., Tereza K., Pavel L., Matěj M., Tomáš G., Josef D., Tomáš Š., Miroslav U. Information technology Law in the Czech Republic. 2023.
Černý M., Hazucha B., Prchal P., Macko L., Romanová R. Bezkontaktní výzvy v právu duševního vlastnictví (2021). In Telec I., Petr M. (Eds.) 2021.
Černý M., Petr M., Funta R., Prchal P., Płonková D., Dostal O. Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2020.
Černý M., Petr M., Płonková D., Dostal O., Rašťáková TT. Výzvy v právu: Soutěžní právo a obchodně korporačí právo (MMXIX). In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2019.
Kramařík R., Petr M., Svoboda K., Sztefek M., Valdhans J. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Komentář. 2018.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Patakyová M., Duračinská J., Grambličková B., Barkoci S., Strémy J., Kurz P., Kajba J., Ščury L. 2018 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém a slovenském právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Dohnal J., Kajliková Z. 2017 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Stehlík V., Petr M., Hamuľák O. Handbook on EU Internal Market. 2016.
Stehlík V., Hamuľák O., Petr M. Praktikum práva Evropské unie. 2016.
Černý M., Petr M., Zorková E., Dohnal J., Kajliková Z. Výzvy v právu obchodních korporací a v právu soutěžním. 2016.
Bejček J., Neruda R., Petr M., Raus D. Competition Law in the Czech Republic. 2015.
Polčák R., Čermák J., Loebl Z., Gřivna T., Matejka J., Petr M., Schlossberger O. Cyber Law in the Czech Republic. 2015.
Polčák R., Čermák J., Loebl Z., Gřivna T., Matejka J., Petr M. Cyber Law in the Czech Republic. 2012.
Šišková N., Petr M., Pikna B., Georgiev J., Vítová B., Hamuľák O. Evropské právo 2. Jednotný vnitřní trh. 2012.
STEHLÍK V., HAMUĽÁK O., PETR M. Praktikum práva Evropské unie - vnitřní trh. 2011.
Petr M., Dostal O., Kreiselová I., Vavříček V. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Petr M., Kindl J. Czech Republic. The New Geopolitical Dimension of the EU Competition and Trade Policies. The proceedings of the XXX FIDE Congress in Sofia in 2023. Vol. 2. 2023.
Petr M. Adresáti právní úpravy – jak dalece se koncept soutěžitele promítá do zakázkového práva? Hospodářská soutěž a veřejné zakázky. Synergie a průsečíky. 2022.
Petr M. Hospodářská a měnová politika. Smlouva a EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Petr M. Soutěžní právo. Smlouva o EU. Smlouva o fungování EU. Listina základních práv EU. Komentář. 2022.
Petr M. Seven years after Toshiba: time to rethink parallel proceedings within the ECN? In Rusu C., Looijestin-Cleaire A., Veenbrink M., Tans S. (Eds.) New Directions in Competition Law Enforcement. 2020.
Petr M., Bejček J., Pipková P. Czech Republic. In Piszcz A., Jasser A. (Eds.) Legislation Covering Business-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries. 2019.
Petr M. Czech Republic. Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. 2017.
Petr M. Administrative Competition Procedure and Judicial Review in the Czech Republic. The Procedural Aspects of the Application of Competition Law. European Frameworks - Central European Perspectives. 2016.
Petr M., Kindl J. Czech Republic. Compatibility of Transactional Resolutions of Antitrust Proceedings with Due Process and Fundamental Rights & Online Exhaustion of IP Rights. 2016.
Petr M. The Legal Consequences of Breaching Competition Rules in the Czech Republic. The Procedural Aspects of the Application of Competition Law. European Frameworks - Central European Perspectives. 2016.
Petr M. Approximation of Competition Laws: Lessons Learned in Central Europe. From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. 2014.
Petr M., Kindl J. Competition Law in the Czech Republic. In Blanke G., Nazzini R. (Eds.) International Competition Litigation. A Multi-jurisdictional Handbook. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)