AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | listopad 2023

Ilustrační foto: alexander suhorucov, pexels.com
Čtvrtek 9. listopad 2023, 11:28 – Text: -ap-

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. K dispozici je také souhrnný katalog stipendijních nabídek na akademický na stránkách AIA

 

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích na základě mezinárodních smluv

10. října uspořádaly AIA a programy AKTION a CEEPUS společný infowebinář o stipendijních nabídkách pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro zájemce jsou nyní k dispozici ke stažení materiály vytvořené při příležitosti webináře, rozšířená prezentace a infobrožura.

 

Navýšení stipendií hrazených ze strany České republiky

MŠMT informovalo, že s platností od 1. října 2023 byly navýšeny sazby stipendií, které dle bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci ve vzdělávání hradí MŠMT ČR. Navýšení se týká stipendijních pobytů v Albánii, Číně, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, sazby jsou pro uvedené země jednotné: pro studenty v BSP a MSP 12 000 Kč měsíčně, pro studenty DSP a pro akademické pracovníky 13 000 Kč měsíčně.

 

Gruzie – pobyty pro studenty a pedagogy, letní kurzy

Ministerstvo školství, vědy, kultury a sportu Gruzie nabízí stipendia k realizaci:
→ studijních pobytů pro studenty a BSP, MSP a DSP v délce 2–9 měsíců,
→ výzkumných a přednáškových pobytů pro VŠ pedagogy v délce do 1 měsíce,
→ letních kurzů v r. 2023 v délce do 1 měsíce.

Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 29. prosinec 2023. Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA

 

Maďarsko – pobyty pro studenty a pedagogy, letní kurzy

MŠMT ČR nabízí stipendia pro realizaci studijních pobytů:
→ pro studenty BSP a MSP v délce 5 měsíců
→ pro studenty DSP v délce do 9 měsíců

Tempus Public Foundation poskytuje stipendia pro:
→ výzkumné pobyty VŠ pedagogů v délce 1–2 týdny nebo v délce 1–3 měsíce,
→ účast na letních kurzech maďarštiny v roce 2024 pro VŠ studenty a pedagogy.

Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 4. prosinec 2023 do 12:00.
Bližší informace: přehled nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Německo – stipendia DAAD – umělecké obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru.
→ Stipendia pro studenty a absolventy v délce 10-24 měsíců jsou určena k financování studijního pobytu v rámci MSP nebo absolvování celého studia MSP v uměleckých oborech. Aktuálně je možné žádat o stipendia pro studenty v oborech: výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film, termín pro podání žádostí: 30. listopad 2023.
→ VŠ pedagogové se mohou ucházet o stipendia pro pracovní pobyty v oblasti umění a architektury v délce 1-3 měsícůtermín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.
Přehled nabídek DAAD pro umělecké obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD.

 

Německo – stipendia DAAD – všechny vědní obory

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro pobyty na státních vysokých školách v Německu dle vlastního výběru. Stipendia pro studenty a absolventy umožňují buďto absolvování celého studia v MSP (10-24 měsíců), realizaci doktorátu pod dvojím vedením nebo uskutečnit studijní a výzkumné pobyty:

Stipendia pro VŠ pedagogy a vědecké pracovníky jsou poskytována k realizaci výzkumných pobytů v délce 1-3 měsíců. Přehled nabídek DAAD pro všechny vědní obory naleznete na stránkách AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál DAAD, termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.

 

Německo – stipendia DAAD – Alumni

DAAD umožňuje bývalým stipendistům získat stipendium opětovně, pokud jejich pobyt se stipendiem DAAD byl delší než 6 měsíců. Bližší informace naleznete v detailu stipendijní nabídky nová pozvání pro bývalé stipendisty na stránkách DAAD a v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA. Termín pro podání žádostí: 15. listopad 2023.

 

Německo – stipendia BTHA – postgraduální pobyty v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura – BTHA nabízí stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Žádosti o stipendium přijímá BTHA přes online portál StipSys. Termín pro podání žádostí: 1. prosinec 2023.
Stručný přehled informací ke stipendiu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách BTHA.

 

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendium pro akademické pracovníky je ve výši 1250 eur měsíčně. Termín pro podání žádostí pro pobyty akademiků v délce do 1 měsíce – 30. listopad 2023; 15. březen 2024.

Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.

 

Švýcarsko – Swiss Government Excellence Scholarships – stipendijní pobyty v rámci postgraduálního studia

Vláda Švýcarské konfederace nabízí výjimečným studentům a absolventům prestižní stipendia pro postgraduální pobyty na veřejných vysokých školách ve Švýcarsku. Stipendia jsou určena pro:
→ studenty DSP a postdoktorandy ve všech vědních oborech (2 místa pro ČR)
→ studenty konzervatoří a vysokých škol všech uměleckých směrů (bez stanovené kvóty)

Přehled informací o stipendijní nabídce naleznete od ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA a na stránkách švýcarské vlády. POZOR: podklady pro podání žádosti o stipendium (Application Package) nejsou zveřejněny online. Je třeba, aby si zájemce nejdříve ověřil na stránkách švýcarské vlády, zda splňuje formální kritéria pro uchazeče a následně kontaktoval AIA (aia@dzs.cz) s požadavkem o poskytnutí podkladů. Žádosti včetně  příloh se podávají v tištěné podobě ve dvou sadách na adrese AIA – poštou nebo osobním doručením na podatelnu. Termín pro podání žádostí: 16. listopad 2023.

 

Egypt – studijní pobyty pro studenty DSP, pedagogy a vědce

Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky nabízí stipendia ke studijním pobytům v Egyptě pro: studenty DSP v délce do 10 měsíců a pro VŠ učitele a vědce v délce 1–5 měsíců. Bližší informace naleznete v přehledech jednotlivých stipendijních nabídek ve vyhledávači stipendií AIA. Přihlášky přijímá AIA. Termín pro podání přihlášek je 8. prosinec 2023.

 

Čína – studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, ne-sinologické obory

MŠMT ČR nabízí stipendia pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro jiné než sinologické obory. Studijní pobyty je možné uskutečnit v délce 5–10 měsíců. Žádosti o stipendia přijímá: AIA, naskenované žádosti včetně příloh je možné zaslat emailem na e-podatelna@dzs.cz. Termín pro podání žádostí: 15. prosinec 2023 do 12:00.

 

Studium v Japonsku  National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

Japonský institut GRIPS sídlící v Tokiu nabízí stipendia pro studium v rámci MSP v délce 1 až 2 roky a DSP v délce 3 nebo 5 let. Žádosti přijímá GRIPS a další japonské instituce.
Termíny pro podání žádostí jsou pro MSP 24. listopad 2023 (17:00 JST), pro DSP 10. leden 2024 (17:00 JST) a pro Public Finance Program 15. únor 2024 (17:00 JST). Stručný přehled informací o stipendijním programu naleznete ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace získáte na stránkách institutu GRIPS.

 

Stipendia Visegrad Fellowship Program  Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad. Termín pro podání žádostí:  srpen–listopad & leden–červen. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu. Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu.

 

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

 

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN – placené stáže pro studenty

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských a absolventských programů.

Studentské programy:
Studenti BSP, MSP a DSP v technických oborech, jako např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně, mohou využít:
→ Doktorský program CERN – stáže v délce 6 do 36 měsíců pro studenty DSP za účelem vypracování dizertační práce
→ Technický program CERN – stáže v délce 4 do 12 měsíců pro studenty BSP & MSP
CERN ale nabízí příležitosti také pro studenty ekonomických a humanitních oborů, jako např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika aj.:
→ Administrativní program CERN – stáže v délce 2 do 12 měsíců
Termín pro podání přihlášek do studentských programů: 6. listopad 2023 do 12:00 & 11. březen 2024; přihlašování se otevírá cca 1,5 měsíce před termínem.

 

Absolventské programy: 
→ ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 19. leden 2024, 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
→ QUEST/ Experienced Projects Graduates  pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
→ RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

 

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. 2. pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. 6. pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. 6. pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1. prosinec pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. 5. a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

 

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3 - 12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita. Další informace: na stránkách EDUFI. Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu.

 

Lektor/ka českého jazyka a literatury v Polsku

MŠMT ČR ve spolupráci s DZS vypsalo výběrové řízení na pozici lektora/lektorky českého jazyka a literatury na lektorátu na Slezské univerzitě v Katovicích s působením od února 2024. Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení a požadavcích kladených na uchazeče najdete na stránkách DZS. Termín pro podání přihlášek: 15. listopad 2023.

 

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

 

Nabídky pro samoplátce

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

Zdroj: Aktuality v listopadu 2023 | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz)

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)