Merrillův program - studium v USA v akademickém roce 2024/2025

Pondělí 27. listopad 2023, 11:13 – Text: -zh-

S úctou, respektem a vděčností  si v těchto dnech připomínáme již 6. výročí úmrtí pana Charlese Merrilla, Jr. (17. 8. 1920 - 29. 11. 2017)

Po více než čtvrtstoletí pan Charles Merrill nejen finančně podporoval studenty Univerzity Palackého na studijních pobytech na partnerských školách v USA. V investici do vzdělání mladých lidí viděl hodnotu, která určuje průběh a kvalitu života člověka i celé společnosti.

Když na počátku 90. let minulého století společně s panem profesorem Jařabem, prvním porevolučním rektorem UP, navrhli program podpory studentů UP, netušili, jak v mnoha ohledech výjimečný program vznikne a kolika mladým lidem pozitivně ovlivní život. I přes výraznou redukci počtu studentů, které můžeme v rámci programu finančně podpořit, se UP společně s absolventy programu daří v podpoře našich studentů na partnerských školách pokračovat.

Oddělení pro mobility RUP vyhlašuje výběrové řízení na semestrální studijní pobyty v rámci Merrillova programu na partnerských školách v USA v akademickém roce 2024/2025.

Moravian University,  Bethlehem, Pennsylvania (pro studenty Bc. / Mgr.)

Coe College, Cedar Rapids, Iowa (pro studenty Bc. / Mgr.)

Zájemci z řad studentů UP, vyjma studentů LF, se mohou podrobněji informovat a vytisknout si formulář přihlášku na stránkách Oddělení pro mobility RUP.

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně nebo zaslat emailem či poštou na adresu níže nejpozději do středy 14. února 2024 včetně.

Oddělení pro mobility RUP

Zuzana Hamdanieh

Vodární 6

779 00 Olomouc

Email: zuzana.hamdanieh@upol.cz

Vybraní studenti mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení a stravného, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta na pokrytí dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného zůstává.

                    

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)