Rektor UP: Nový akademický rok společně zvládneme

Rektor Jaroslav Miller ve Studentském klubu UP.
Foto: Svatopluk Klesnil
Pondělí 21. září 2020, 16:19

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi vás pozdravit u příležitosti nového akademického roku 2020/2021.

Přeji vám v něm hodně úspěchů, radosti, motivace a entuziasmu, a to přesto (nebo právě proto), že můžeme čelit podobným nestandardním podmínkám jako na jaře. Nemůžeme vyloučit, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace bude univerzita muset i v tomto semestru přejít masivněji na distanční model výuky. Pokud tato situace nastane, věřím, že to zvládneme ještě lépe než na jaře. Nenechme si vzít radost ze vzdělávání, ať již probíhá jakoukoliv formou.

Univerzita Palackého prošla ve svých dějinách mnoha obtížnými situacemi a vím, že s úspěchem projdeme i touto zkouškou.

Prosím, chovejme se ohleduplně jeden ke druhému a dodržujme všechny bezpečnostní a hygienické předpisy, protože zdraví každého z nás závisí i na těch ostatních. 

Jaroslav Miller  

rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Zpět