Katedra mezinárodního a evropského práva

Katedra mezinárodního a evropského práva zajišťuje výuku a výzkum v oborech mezinárodního práva veřejného, mezinárodního práva soukromého a evropského práva. Nabízí jak základní vyučovací kurzy v těchto oborech, tak i kurzy specializované. Kromě oboru Právo a právní věda zajišťuje výuku v bakalářském studijním programu Veřejná správa, v českém magisterském programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo a v anglickém magisterském programu European and International Law. Kromě toho katedra garantuje doktorský studijní program Mezinárodní a evropské právo/International and European Law jak v české, tak anglické verzi. Katedra zajišťuje i rigorózní řízení v oboru mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé a evropské právo. Na katedře byla realizována řada výzkumných projektů českých i zahraničních (GAČR, IGA, FRVŠ, Visegrad Fund, Jean Monnet Multilateral Research Group). Při katedře působí Jean Monnet Chair a Jean Monnet Centre of Excelence, podpořené Evropskou komisí. Taktéž zde byla zřízena výzkumná skupina pro oblast právní regulace migrace v EU.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.14

úterý 11:00 - 11:45, jinak dle dohody


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.06

úterý 9:45 - 10:45, jinak dle dohody


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.04


Sekce mezinárodního práva veřejného

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.06

čtvrtek 15:00 - 16:30, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.67

čtvrtek 9:30 - 10:30, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 6 (budova A)

pondělí 15:00 - 16:30, jinak dle dohody


Sekce mezinárodního práva soukromého

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.67


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.69


tř. 17. listopadu 8 (budova B)


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.47


Sekce práva Evropské unie

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.70

úterý 9:45 - 10:45, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.14

úterý 10:00 - 11:00, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.10

úterý 11:00 - 11:45, jinak dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 3.07


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.62

viz vizitka


Výzkumná centra

Výzkumná skupina byl z řízena v roce 2017 a se zaměřuje na výzkum právních aspektů migrace v rámci Evropské unie. V současné době realizuje výzkumný projekt zaměřený na práva dítěte v azylovém řízení EU (IGA) a dále výzkumný projekt zaměřený na intraunijní migraci a legální migraci osob ze třetích zemí (GAČR).

Členové týmu:

 1. akademičtí pracovníci
  • doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
  • prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
 2. doktorští studenti
  • Mgr. Irena Drdúlová
  • Mgr. Martina Delinčáková
  • Mgr. Ondřej Fiala

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG

Specializované programy zajišťované katedrou

Informace k anglickým programům garantovaným katedrou naleznete na studylaw.upol.cz

Informace k programu Evropská studia se zaměřením na evropské právo naleznete na evstu.upol.cz