Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva garantuje výuku klíčových oborů veřejného práva, konkrétně státovědeckých základů veřejného práva, ústavního organizačního práva a práva základních práv. Katedra je zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost, podílí se na výuce předmětů v magisterském studijním oboru Právo, v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě, i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor ústavní právo, přičemž participuje na realizaci i dalších oborů doktorského studia realizovaných na PF UP. Pro obor ústavní právo též zajišťuje konání rigorózního řízení.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 1.49

středa 11:15 - 12:00 hod., ve zkouškovém období dle dohody


Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.08

úterý 11:00 - 12:00 hod., ve zkouškovém období dle dohody


Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.03


Další členové katedry

tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.06

čtvrtek 16:00 - 16:30 hod., ve zkouškovém období dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.06

pondělí 16:00 - 16:45 hod., jinak dle dohody, ve zkouškovém období dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.06

čtvrtek 15:30 - 16:30 hod., ve zkouškovém období dle dohody


tř. 17. listopadu 8 (budova B)
místnost: 2.05

úterý 11:15 - 12:00 hod.
středa 9:00 - 9:45 hod., ve zkouškovém období dle dohody


Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG