Katedra ústavního práva

Katedra ústavního práva garantuje výuku klíčových oborů veřejného práva, konkrétně státovědeckých základů veřejného práva, ústavního organizačního práva a práva základních práv. Katedra je zaměřená jak na pedagogickou, tak i vědeckovýzkumnou činnost, podílí se na výuce předmětů v magisterském studijním oboru Právo, v bakalářském studijním oboru Právo ve veřejné správě, i v navazujícím magisterském studijním oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Současně zajišťuje i realizaci doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pro obor ústavní právo, přičemž participuje na realizaci i dalších oborů doktorského studia realizovaných na PF UP. Pro obor ústavní právo též zajišťuje konání rigorózního řízení.

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 1.49
středa 11:30 – 13:00

Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.08
úterý 11:00 - 12:00

Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.03

Další členové katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.06
čtvrtek 14:00 - 15:00

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.06
středa 8:45 - 9:45

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.06
pátek 10:30 - 11:30

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.05
úterý 11:15 - 12:00, středa 9:00 - 9:45

Interní doktorandi

Mgr. Lukáš Hrabovský
Mgr. Andrea Hrebičková
Mgr. Jakub Kánský

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG