Právnická fakulta podpoří startovací výzkum šesti doktorandů

Získané finanční prostředky doktorandi využijí na studijní či výzkumný pobyt na zahraniční instituci, na nákup literatury a část tvoří stipendium za vědeckou činnost.
Foto: Pixabay.com
Čtvrtek 26. listopad 2020, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Celkem šest posluchačů doktorského studijního programu využilo speciální grantové soutěže právnické fakulty a získalo ideální podmínky pro nastartování svého výzkumu. Fakulta podpoří pět jejich projektů celkovou částkou 451 000 korun. Soutěž o takzvané StartUP granty je na fakultě novinkou, po loňském pilotním běhu se nyní uskutečnil její první ročník.

StartUP granty jsou krátkodobé granty určené studentům prvního a druhého ročníku doktorského studijního programu na období od října do února daného akademického roku. Finanční podpora je určena na startovací výzkum a předpokládá se, že řešitel bude následně pokračovat v rámci komplexnějších projektů IGA nebo jiným srovnatelným výzkumem.

Vloni fakulta takto podpořila tři projekty a všechny přinesly zajímavé výsledky. „Ideu StartUP projektů považuji za velmi dobrou. Je to skvělý nástroj, jak motivovat studenty a podpořit jejich výzkumné aktivity hned na začátku studia. I proto jsem novému vedení fakulty navrhl, abychom v této formě podpory pokračovali. Vedení můj návrh přijalo, a tak se StartUP projekty staly součástí systému podpory doktorandů na naší fakultě, který chceme podporovat a rozvíjet v dalším období,“ vysvětlil Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum.

Fakulta v říjnu přijala celkem šest projektových žádostí od sedmi studentů. „S ohledem na to, že jde o novinku, považuji letošní počet žádostí za dobré číslo. Očekával jsem větší zájem ze strany studentů českých doktorských programů, od nich přišla pouze jediná přihláška. Zbylých pět projektů vypracovali zahraniční studenti anglického doktorského programu,“ zhodnotil Ondrej Hamuľák s tím, že věří, že už v příštím roce bude o podporu větší zájem.

Podle hodnoticí komise, která žádosti posuzovala, byly všechny projekty na dobré úrovni. „Hodnotili jsme jednak kvalitu zpracování přihlášky a jednak také přínos podpory pro další navazující výzkum a rozvoj studentů,“ vysvětlil proděkan Ondrej Hamuľák, který předsedal komisi. Ta následně vytvořila pořadí žádostí. O financování prvních pěti bylo rozhodnuto vzhledem k finanční alokaci na projekty. Nefinancovaný projekt navíc nenaplnil požadavek dostatečného popisu navazujícího výzkumu.

Získané finanční prostředky doktorandi využijí na studijní či výzkumný pobyt na zahraniční instituci, na nákup literatury a část tvoří stipendium za vědeckou činnost. Fakulta očekává od podpořených studentů minimálně jeden odborný článek v časopise v kategorii Jost, JSc nebo Jimp, vypracování projektu navazujícího výzkumu a odevzdání závěrečné zprávy. Podle podmínek soutěže může grantová podpora na jeden projekt činit nejvýše 100 000 korun.

Jedním z právě podpořených studentů je Vojtěch Jirásko, který se v rámci svého doktorského studia specializuje na soukromé právo. „K podání žádosti o grant mě v prvé řadě motivovala finanční podpora výzkumu ze strany fakulty, avšak nelze opomenout podporu a motivaci doktora Petra Podrazila, který by měl být mým školitelem a který se mě již nyní, v začátcích doktorského studia, snaží vést k aktivní tvůrčí činnosti,“ uvedl Vojtěch Jirásko a vzápětí pochválil fakultu za vyhlášení soutěže. Svůj projekt zaměřil na otázku povinnosti k náhradě újmy v agenturním zaměstnávání a zavázal se v něm k vydání dvou odborných článků na uvedenou tematiku.

Všichni letošní úspěšní žadatelé shodně ocenili flexibilitu grantu a rychlost schvalovacího procesu, který nebyl zatížen administrativou. „Myslím, že je to vynikající příležitost, a za tuto podporu jsem vděčný,“ dodal například Pablo Martínez Ramil.

Podpoření doktorandi a jejich StartUP projekty

Vojtěch Jirásko | Povinnost k náhradě újmy v agenturním zaměstnávání
Lusine Vardanyan, Hovsep Kocharyan | Digital integrity of the person as the foundation of digital rights
Alesandro Suppa | The role of Transnational Enterprises in the International Law: pre-emptive and promotive analysis
Pablo Martínez Ramil | Doctrinal approaches towards Artificial Intelligence and Human Rights. A critical analysis
Emmanuel Selase Asamoah | Economic Rights and Economic Inequalities in Developing Economies

Zpět