Katedra teorie práva a právních dějin

je katedra, která se v rámci pedagogické činnosti věnuje výuce teorie práva, právní filozofie, římského práva, kanonického a konfesního práva, stejně jako právní historie. Jednotliví členové katedry pak ve své vědecké práci zaměřují svůj výzkum zejména na otázky právní metodologie, historický vývoj institutů soukromého práva, římskoprávní základy současného práva, právní komparatistiku nebo soudobé filozofické koncepce práva.

Rigorózní zkouška

Pokyny pro zájemce o rigorózní zkoušku z právních dějin

Lidé

Vedoucí katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.24
pondělí 9:00 - 10:00

Tajemník katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.10
pondělí 11:00 - 13:00

Sekretářka katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.04

Další členové katedry

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.23
úterý 14:00 - 15:00

tř. 17. listopadu 6
místnost: 24
pátek 9:30 - 11:30

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.22
čtvrtek 11:00 - 13:00

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.28
čtvrtek 12:00 - 13:00

Univerzitní 22
místnost: 5.12
úterý 13:00 - 13:15

tř. 17. listopadu 6
místnost: 30
pátek 13:00 - 14:00

tř. 17. listopadu 6
místnost:
čtvrtek 13:00 - 14:00

tř. 17. listopadu 8
místnost: kan.30
pátek 11:15 - 11:30

tř. 17. listopadu 6
místnost: 2.26
pátek 12:00 - 13:00

Externí spolupracovníci

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
585637805
tř. 17. listopadu 6 nebo 8
místnost: 30
úterý 16:30 - 16:45

Předměty

Předměty zajišťované katedrou IS STAG