JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7674

Katedra teorie práva a právních dějin

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

2.27

Odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Králík L. Pročištění právního řádu a tzv. velký právní úklid. Jurisprudence. 2022. (ČLÁNEK)
Králík L. Autorskoprávní ochrana judikatury. Jurisprudence. 2020. (ČLÁNEK)
Králík L. Hromadné zveřejňování soudních rozhodnutí. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2020. (ČLÁNEK)
Králík L. Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918. Právník - Teoretický časopis pro otázky státu a práva. 2019. (ČLÁNEK)
Králík L. Slovenské sbírky a publikace právních předpisů. Právny obzor. 2019. (ČLÁNEK)
Králík L. Tradice publikace práva a sbírky právních předpisů. Archivní časopis. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Králík L. Editoři práva a výroba zdrojů právních informací. Časopis pro právní vědu a praxi. 2023.
Králík L. Od eStátu k lepší justici. Právní rádce. 2020.
Králík L. Jak je důležité mít (kvalitní) legislativu. Právní rádce. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Králík L. Josef Kropáček. In . (Eds.) Encyklopedie českých právních dějin. XXIV. svazek, Biografie právníků K–Ř. 2023.
Králík L. Johann Charmatz. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek. Biografie právníků A–J. 2022.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Teorie práva 1 - právní propedeutika KTP/MTP1 ZS Se 6
Teorie práva 3 - právní metodologie KTP/MTP3 LS Se 6

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)