Mgr. Lucie Tungul, Ph.D.,M.A

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7632

Katedra politologie a spol.věd

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.04

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
3.04 Dle domluvy
DISERTAČNÍ PRÁCE
Tunkrová L. Jednání a rozhodovací proces v Radě ministrů Evropské unie. Případová studie formování koalic severských zemí. Jednání a rozhodovací proces v Radě ministrů Evropské unie. Případová studie formování koalic severských zemí. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Tungul L. Counter-Conduct and the (de-)Europeanisation Discourse in Turkey. In Černý M., Vítová B., Faix M., Podrazil P. (Eds.) Olomoucké právnické dny 2019. 2019.
Tunkrová L. Národní zájmy skandinávských zemí v politice životního prostředí. Olomoucké právnické dny 2008 - sborník příspěvků z konference. 2008.
Tunkrová L. Analýza veřejného mínění a zajištění informační kampaně. Lacina, L. a kol.: Studie vlivu zavedení eura na ekonomiku ČR. 2007.
KNIHA - CELEK
Tungul L. The European Green Deal and the Middle Class. In Tungul L. (Eds.) 2021.
Tungul L., Dvořák T., Kudrnáč A., Škodová M., Zemplinerová A., Sojková L., Šimonová J., Charvát J., Maškarinec P., Drea E. Middle Class at a Crossroads. In Tungul L., Cabada L., Siegman A. (Eds.) 2019.
Tunkrová L., Šaradín P. The Politics of EU Accession: Turkish Chalenges and Central European Experiences. The Politics of EU Accession: Turkish Chalenges and Central European Experiences. 2009.
Tunkrová L., Šaradín P. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. 2007.
TUNKROVÁ L., ŠARADÍN P. Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. In Šaradín P., Tunkrová L. (Eds.) Turecko a Evropská unie: česká a turecká perspektiva. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Tungul L. Climate Change and Geopolitics: What Role for Europe? In Tungul L. (Eds.) Shaping EU Presidency Priorities: National Challenges in a European Context. 2022.
Tungul L. Communicating the Green Deal. In . (Eds.) The European Green Deal and the Middle Class. 2021.
Vícha O. Nulové znečištění životního prostředí jako nový cíl unijní environmentální politiky a práva. In Tungul L. (Eds.) Zelená dohoda pro Evropu a střední třída. 2021.
Tungul L. Turkey, Europe and the Conflict in the Eastern Mediterranean. In Tungul L., Lepš J., Pasaric S. (Eds.) Emerging Paradigms in the Shifting Foreign and Domestic Environments. 2021.
Vícha O. Zero Pollution as a New Goal of the EU´s Environmental Policy and Law. In Tungul L. (Eds.) The European Green Deal and the Middle Class. 2021.
Tungul L. Positioning Muslims in Czech Integration Policy. In Tungul L. (Eds.) Removing Barriers, Promoting Responsibility. 2020.
Tungul L. The ‘Quarantined’ Middle Class: Waiting for a Break. In Tungul L. (Eds.) The (Post)Covid Era: The Middle Class in Focus. 2020.
Tungul L. Turecko jako člen NATO a kandidátská země EU. In . (Eds.) VYTĚSNĚNÁ EVROPA? KONTEXTY A PERSPEKTIVY EVROPSKÉ „VÝCHODNÍ OTÁZKY“. 2020.
Tungul L. Europeanisation of Minority Rights: The Case of Roma Education Policy in the Czech Republic and Turkey. Contemporary Perspectives on Turkey’s EU Accession Process A Reluctant European? 2018.
Tungul L. Euroscepticism of Czech Political Parties. In Tungul L. (Eds.) The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2019. 2018.
Tungul L. Climate Change in Czech Environmental Policy. In Tungul L., Tungul L. (Eds.) The Czech Centre-Right Solutions to the Political Challenges of 2018. 2017.
Tungul L. Explaining Immigration to the European Public. In Novotný V. (Eds.) Unity in Adversity Inmigration, Minorities and Religion in Europe. 2017.
Tunkrová L. Imigrační politika v Dánsku a Švédsku. In . (Eds.) Politiky EU a národní zájmy členských zemí. 2010.
Tunkrová L. Nástin vývoje rozhodovacího systému v Radě EU. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Politika transparentnosti při rozhodování v Radě EU. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vliv charakteru politického systému. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vliv mezinárodních aktérů. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vliv nátlakových skupin na rozhodování. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vnější vlivy na formování rozhodování v Radě EU. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Vytváření koalic členských států v Radě EU. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. 2009.
Tunkrová L. Analýza veřejného mínění a zajištění informační kampaně. Studie vlivu eura na ekonomiku ČR. 2008.
Tunkrová L. L'ENFER C'EST LES AUTRES: NOVÁ DYNAMIKA VE VZTAZÍCH EU A TURECKA. Turecko a Evropská unie: česko-turecká perspektiva. 2008.
Tunkrová L. Důvody nečlenství Švédska, Dánska a Spojeného království v Hospodářské a měnové unii. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Filipec O., Měšťánková P., Tungul L., Červínek Z., Kokeš M., Tomoszek M. Úpadek demokracie ve střední Evropě. 2022.
SBORNÍK - CELEK
Tunkrová L., Šaradín P. Turecko a Evropská unie: česko-turecká perspektiva. Turecko a Evropská unie: česko-turecká perspektiva. 2008.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Tungul L., Hlaváček P., Soušková T., Ženíšek M. Democratisation in EU Foreign Policy: The Cases of Belarus, Turkey and Ukraine. In Freudenstein R., Reho FO. (Eds.) 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)