Prof. JUDr. IVO TELEC, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7602, 604 266 810

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.14

profesor

právo duševního vlastnictví, všeobecné osobnostní právo, zdravotnické právo, vědecká propedeutika, právo civilních korporací a nadační právo

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 14:00–15:30 3.14, budova B konzultace pouze ve výukovém období semestru

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2003 – )
 • Člen VR fakulty (1. 9. 2003 – 1. 4. 2009)
 • Člen oborové rady (20. 10. 2011 – )

Vědecká společnost

 • International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Proprety (ATRIP) (člen, 1997–)
 • Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), vyjma členství v 1998 - 2016 (člen, 1992–2019)
 • Association littéraire et artistique (ALAI), vyjma let 2006 - 2014 (člen, 1996–)
 • výběrová komise ve výběrovém řízení na místa akademických pracovníků Univerzity Palackého na Právnické fakultě (předseda, 2008–2008)

Výbor vědecké společnosti

 • Správní rada ALAI Česká republika (člen, 2013–)

Vědecká rada

 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (člen, 2007–2011)
 • Právnická fakulta Univerzity Palackého (člen, 2003–2009)
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity (člen, 2003–2008)
 • Masarykova univerzita (člen, 1998–2001)

Mezinárodní organizace

 • The Galileo Commission, project of the Scientific and Medical Network, London, the United Kingdom (ostatní, 2022–)
 • Vysoká skupina autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství (člen, 2003–2005)
 • Ligue international du droit de la concurrence (LIDC) (člen, 1998–2019)
 • Verein der "Freude und ehemalige Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht" e. V. (člen, 2004–)
 • European Intellectual Property Teachers` Network, the United Kingdom (člen, 2007–)

Redakční rada

 • Acta iuridica olomucensia (člen, 2004–)
 • International Journal of Not-for-Profit Law; vyd. International Center for Not-for-Profit Law, Washington, D.C., USA (člen, 1998–2001)
 • Duševné vlastníctvo, vydává Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (člen, 2020–)
 • zahraničí člen redakční rady časopisu Теорія і практика інтелектуальної власності, Kyjev, Ukrajina (člen, 2016–)

Oborová rada

 • Oborová rada Občanského práva doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (člen, 2009–)

Státnicová komise

 • zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním oboru Právo a právní věda, obor Právo (předseda, 2004–)

Jiné komise a orgány

 • Komise pro obhajoby doktorských disertací ve skupině právních věd při Vědeckém kolegiu věd o státu a právu Slovenské akademie věd (člen, 2005–2013)
 • Akademická rada Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. (člen, 2004–2004)
 • podoborová komise 407, právní vědy, politologie, Grantové agentury České republiky (člen, 2001–2004)
 • oborová rada č. 7, sociální a ekonomické vědy, Grantová agentura Akademie věd České republiky (člen, 2007–2007)
 • řídící výbor k návrhu občanského zákoníku; Ministerstvo spravedlnosti (člen, 2007–2009)
 • studijní a legislativní sekce pro soukromé právo, poradní orgán České advokátní komory (člen, 1998–2010)
 • výběrová komise ve výběrovém řízení na místa akademických pracovníků Univerzity Palackého na Právnické fakultě (člen, 2008–2008)
 • výběrová komise ve výběrovém řízení na místa akademických pracovníků Univerzity Palackého na Právnické fakultě (člen, 2004–2006)
 • ediční komise Právnické fakulty Univerzity Palackého (člen, 2004–)
 • hodnotící komise v interní grantové soutěži Univerzity Palackého (člen, 2011–)
 • rekodifikační komise pro občanský zákoník, člen ad hoc; Ministerstvo spravedlnosti (člen, 2008–2009)
 • rekodifikační komise pro občanský zákoník; Ministerstvo spravedlnosti (člen, 2010–2011)
 • zvláštní komise pro projednání návrhu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinár. právu soukr. při Legisativní radě vlády (člen, 2011–2011)
 • člen komise ad hoc pro obhajobu doktorské disertační práce na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (člen, 2021–)
 • Oborová rada č. 7, Sociální a ekonomické vědy, Grantová agentura Akademie věd České republiky (místopředseda, 2001–2002)
 • výběrová komise ve výběrovém řízení na místa akademických pracovníků Univerzity Palackého na Právnické fakultě (předseda, 2005–2006)
 • komise pro státní rigorózní zkoušky v právu (předseda, 2010–)
ČLÁNEK
Telec I. Nebezpečí přezírání přirozenosti, přírody a cítění. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2023.
Telec I. Poznámky k pravdě na internetu. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 2023.
Telec I. Pravda víry právním pohledem. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2023.
Telec I. Pravdy víry právním pohledem. 2. vyd. Psychoenergetika. 2023.
Telec I. Skutková tvrzení nebo hodnotící úsudky. Epravo.cz magazine. 2023.
Telec I. Zvykové rostlinné veterinární léčivé přípravky. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2023.
Telec I. Dezinformace jako právní problém. Epravo.cz magazine. 2022.
Telec I. Duchovní léčitel jako povolání. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2022.
Telec I. Filipínské duchovní léčitelství. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2022.
Telec I. Internetový arbitr. Epravo.cz magazine. 2022.
Telec I. Komplementární spiritistická terapie. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2022.
Telec I. Svoboda myšlení a myšlenka v právním smyslu. Epravo.cz magazine. 2022.
Telec I. Zahrádkářský zákon. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2022.
Telec I. Antroposofická medicína a právo. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Doplňky stravy a nové potraviny. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Esoterické zboží a náboženské předměty. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Etický kodex léčitele. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Etický kodex léčitele. 2., rozš. vyd. Psychoenergetika. 2021.
Telec I. Kosmetické přípravky. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Nebezpečí léčitelského působení. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Nekonvenční zdravotnické prostředky. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Právní odpovědnost léčitele. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Právní příběh homeopatie. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Právní příběh homeopatie. 2. vyd. Psychoenergetika. 2021.
Telec I. Právní příběh tradiční čínské medicíny. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Přírodní léčivé zdroje. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Státem uznávaná kartářská živnost. Ve hvězdách. 2021.
Telec I. Tradiční rostlinné léčivé přípravky. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2021.
Telec I. Je vhodné vyznat se v právu. Ve hvězdách. 2020.
Telec I. Léčitelství pohledem právníka. Regenerace : časopis pro zdravý životní styl. 2020.
Telec I., Hovorka J. Naše knihy jsou průkopnické. Rozhovor s Janem Hovorkou. Psychoenergetika. 2020.
Telec I. Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš. Právní rozhledy. 2020.
Bezouška P., Havel B., Hulmák M., Melzer F., Králíčková Z., Pihera V., Ronovská K., Tégl P., Telec I. Pět let poté: nové soukromé právo v předškolním věku. Právní rozhledy. 2019.
Telec I. Pluralita v medicíně. 2. zveř. Psychoenergetika. 2018.
Telec I. Umělec nemá imunitu. Právní rozhledy. 2018.
Telec I. Zlá víra. Bulletin advokacie. 2018.
Telec I. Zlá víra. Rozšířená verze. Bulletin advokacie (online). 2018.
Telec I. Cesta spolkového práva. Paginae Historiae. 2017.
Telec I. Freedom to Choose One’s Own Health Care. International and Comparative Law Review. 2017.
Telec I. Psychoterapie a právo. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2017.
Telec I. Svoboda volby péče o vlastní zdraví. Acta Iuridica Olomucensia. 2017.
Telec I. Kolektivní ochrana soukromých práv: náhled a kasuistika. Acta Iuridica Olomucensia. 2016.
Telec I. Máš právo léčit se, jak chceš. Lidové noviny. 2016.
Telec I. Postupy přírodních léčitelů ve světle práva. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2016.
Telec I. Právní status přírodních léčitelů. Právní rozhledy. 2016.
Telec I. Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému? 1. část. Všehrd : časopis českých právníků. 2016.
Telec I. Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému? 2. část. Všehrd : časopis českých právníků. 2016.
Telec I. Digitalizace filmů. Právní rozhledy. 2015.
Telec I. Lavičky Václava Havla. Právní rozhledy. 2015.
Telec I. Občanský zákoník, zdraví a pohřby. Epravo.cz magazine. 2015.
Telec I. Political Freedom and Intellectual Property: Conflict of Values. International and Comparative Law Review. 2015.
Eliáš K., Zuklínová-Hendrychová M., Doležal T., Korbel F., Pihera V., Telec I. První novela NOZ očima Karla Eliáše a dalších civilistů. Právní rádce. 2015.
Telec I. Držba informací. Právní rozhledy. 2014.
Telec I. Není informace jako informace. 2., rozš. vyd. Právní rozhledy. 2014.
Telec I. Není informace jako informace. 2., upr. vyd. Právní rozhledy. 2014.
Králíčková Z., Telec I. Výživné v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie. 2014.
Telec I. Vzpomínka na Jána Švidroně a poděkování. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014.
Telec I. Duševní vlastnictví a ochrana spotřebitele. 2. vyd. Průmyslové vlastnictví. 2013.
Telec I. Nové spolkové právo. Právní rozhledy. 2013.
Telec I. Poznámky k Internetu a proměnám práva. Průmyslové vlastnictví. 2013.
Telec I. Souhlas, nebo licenční závazek? Právní rozhledy. 2013.
Telec I. Souhlas, nebo licenční závazek? 2. vyd. Právny obzor. 2013.
Telec I. Vědecké objevy a právo. Právník. 2013.
Telec I. Zastupitelstvo přece musí být veřejné. Lidové noviny, příloha Právo justice. 2013.
Telec I. Duševní vlastnictví a ochrana spotřebitele. Právní rozhledy. 2012.
TELEC I. Glühwein: případ svařeného vína. Průmyslové vlastnictví. 2012.
Telec I. Nový občanský zákoník ve společnosti sítí. 2., zkrác. vyd. Lidové noviny, příloha Právo & justice. 2012.
TELEC I. Právní hodnocení průmyslového vzoru. Průmyslové vlastnictví. 2012.
Telec I. Právní hodnocení průmyslového vzoru. 2. vyd. Acta Iuridica Olomucensia. 2012.
Telec I. Odpovědnost státu za škodu výzkumné organizaci. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
TELEC I. Posuzování oprávněnosti změny autorského díla. 2. vyd. Průmyslové vlastnictví. 2011.
TELEC I. Svařák. Jiné právo. 2011.
TELEC I. Znaky obchodního tajemství. Obchodní právo. 2011.
TELEC I. Znaky obchodního tajemství. 2. vyd. Průmyslové vlastnictví. 2011.
Telec I. Dotazník ke zjištění obvyklé odměny za licenci. Průmyslové vlastnictví. 2010.
Telec I. Etické kodexy vysokých škol. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
Telec I. Návrh kodifikace požadavků na kvalifikační práce. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2009.
Telec I. Právně-technický list výrobku a jeho zadání. Průmyslové vlastnictví. 2009.
Telec I. Akademická kriminalita. (1. část). Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2008.
Telec I. Akademická kriminalita. (2. část). Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2008.
Telec I. Chráněné statky osobnostní. Právní rozhledy. 2007.
Telec I. Test pojmových znaků know-how. 2., uprav. vyd. Průmyslové vlastnictví. 2007.
Telec I. Význam zveřejňování závěrečných prací. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Telec I. Zveřejňování posudků závěrečných prací. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2006.
Černý M., Telec I. Prodej internetového portálu. Právny obzor. 2005.
Černý M., Telec I. Prodej internetového portálu. Právní rádce. 2005.
Telec I. Diskriminace akademických pracovníků? 3. zveř. (1. vyd.). Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Telec I. Hraniční jev práva duševního vlastnictví: přírodní léčitelství. In Peter Vojčík ., Vladimír Filičko ., Peter Koromház . (Eds.) Košické dni súkromného práva I. 2016.
Petr M., Zorková E. Private enforcement of competition law before the effect of the Damage Directive 2014/104 / EU. In Černý M., Telec I. (Eds.) Výzvy v právu obchodních korporací a v právu soutěžním. 2016.
Ševčík P., Adámek R., Kužvartová L. FENOMÉN POŘIZOVÁNÍ ZÁZNAMŮ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PŘENOSŮ ZE SOUDNÍ SÍNĚ. In Černý M., Telec I. (Eds.) PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. 2015.
Telec I. Nový občanský zákoník ve společnosti sítí. 3., upr. vyd. In . (Eds.) Bratislavké právnické fórum 2015. 2015.
Telec I. Není informace jako informace. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. 2. diel. 2013.
Telec I. Politická svoboda a právo duševního vlastnictví: střet hodnot. 2. vyd. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. 1. diel. 2013.
Telec I. Právní hodnocení průmyslového vzoru. 3. vyd. In Černý M. (Eds.) Sekce práva duševního vlastnictví Olomouckých právnických dnů. 2013.
Telec I. Sdílení dat na internetu. In anonymus . (Eds.) 18. slovenské dni práva. Bratislava 4. - 5. októbra 2012. Zborník z konferencie. 2012.
Telec I. Hlediska nepřiměřenosti výše zadostiučinění v penězích. In Blaho P., Švecová A. (Eds.) Právo v európskej perspektíve. II. diel. 2011.
Telec I. Právně-technický list výrobku a jeho zadání. 2. vyd. In Bubelová K. (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Telec I. Intellectual Property Parameters of a Product and its Assignment. A Practical Guide. In Bernadskaja IV. (Eds.) XIV Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Aktuaľnyje problemy intěllektuaľnoj sobstvěnnosti". Matěrialy vystuplenij. Jalta: Gosudarstvěnnyj děpartament intěllektuaľnoj sobstvěnnosti Ministěrstva obrazovania i nauky Ukrajiny 2009. 2009.
Telec I. Posuzování přiměřenosti zadostiučinění za nemajetkovou újmu. In Hrušáková M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference uspořádané dne 13. 3. 2009 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. 2009.
Telec I. Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého a vědeckého díla. 5., podstatně přepracované a rozšířené vydání. In Anonymus A. (Eds.) Autorská práva v architektuře. Sborník přednášek z mezinárodního sympozia 3. dubna 2009 v Brně. 2009.
Telec I. Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla. 4., upr. vyd. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007, svazek 1. 2008.
Telec I. Test pojmových znaků know-how. In Malacka M. (Eds.) Pocta Vladislavu Davidovi. 2007.
Telec I. Kritika přípravy odnětí svobody volby občanského nebo církevního sňatku. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30. 11. - 1. 12. 2005. 2006.
Telec I. Kritika přípravy odnětí svobody volby občanského nebo církevního sňatku. 2. vyd. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11. - 1. 12. 2005. 2006.
Telec I. Změna české občanskoprávní doktríny. In Malacka M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
KNIHA - CELEK
Černý M., Telec I., Prchal P., Kovářová B. Výzvy v právu duševního vlastnictví 2023. In Bačárová R., Gongol T. (Eds.) 2023.
Černý M., Telec I., Prchal P., Smejkal V. Výzvy v právu duševního vlastnictví 2022. 2022.
Černý M., Hazucha B., Prchal P., Macko L., Romanová R. Bezkontaktní výzvy v právu duševního vlastnictví (2021). In Telec I., Petr M. (Eds.) 2021.
Černý M., Petr M., Funta R., Prchal P., Płonková D., Dostal O. Bezkontaktní výzvy v právu (2020): Soutěžní právo, korporační právo. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2020.
Černý M., Prchal P., Adamov N., Kopcová M. Výzvy v právu duševního vlastnictví. In Telec I., Gongol T., Bačárová R. (Eds.) 2019.
Černý M., Petr M., Płonková D., Dostal O., Rašťáková TT. Výzvy v právu: Soutěžní právo a obchodně korporačí právo (MMXIX). In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2019.
Černý M., Prchal P., Adamov N., Mučka J. Otázky a výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2018. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Patakyová M., Duračinská J., Grambličková B., Barkoci S., Strémy J., Kurz P., Kajba J., Ščury L. 2018 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém a slovenském právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2018.
Černý M., Prchal P., Klinka T., Adamov N., Smejkal V., Molnárová A. Otázky & výzvy v právu duševního vlastnictví v roce 2017. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Černý M., Petr M., Dostal O., Zorková E., Płonková D., Dohnal J., Kajliková Z. 2017 : Vybrané výzvy v právu soutěžním a v českém právu obchodních korporací. In Telec I., Gongol T. (Eds.) 2017.
Melzer F., Tégl P., Havel B., Piechowiczová L., Telec I., Csach K., Ptáček L., Kühn Z., Kotásek J., Smutný A., Korbel F., Jindřich M., Pulkrábek Z., Weihold D., Bříza P. Občanský zákoník § 419 - 654 Velký komentář III. svazek. 2014.
Eliáš K., Melzer F., Telec I., Tomančáková B. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2008.
Telec I., Bryxová V., Tomančáková B., Rakovský J. Praktikum občanského práva. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Telec I. Manželská věrnost v právním smyslu. In Šínová R. (Eds.) Pocta Milaně Hrušákové. 2022.
Telec I. Mobilní telefon jako autorskoprávní problém. In Kotásek J., Špačková M. (Eds.) Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 2022.
Telec I. Digitální novoty v návrhu novely autorského zákona. Pocta Vladimíru Smejkalovi. In Porada V., Rais K. (Eds.) Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické kriminality a bezpečnosti. 2021.
Telec I. Přirozená práva člověka a újma na nich v pohledu občanského zákoníku. In Ronovská K., Havel B., Lavický P. (Eds.) Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. 2021.
Telec I. Autorské právo a práva související jako součást práv k duševnímu vlastnictví. In Srstka J. (Eds.) Autorské právo a práva související. 2019.
Telec I. Autorské právo a práva související jako součást práv k duševnímu vlastnictví. In Srstka J. (Eds.) Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2017.
Telec I. Zlá víra ve známkovém právu. In Švarc Z. (Eds.) Pocta Martinu Boháčkovi k 70 narozeninám. 2017.
Telec I. Předmluva. Základy závazkového práva. 1. díl. 2016.
Telec I. Elektronická úložiště dat a právnost a mravnost. Sub specie aeternitatis. Život a dielo profesora Jána Švidroňa. 2015.
Telec I. Předmluva. In ., . (Eds.) Znalecké právo. 2015.
Telec I. Držba informací. 2., upr. vyd. Nový občanský zákoník a práva k duševnímu vlastnictví. 2014.
Telec I. Zásady spolkového práva. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 2014.
Telec I. Rekodifikace soukromého práva a zásady spolkového práva. In Vojčík P., Husár J. (Eds.) Pôsobenie práva v 21. storočí. Súkromné právo v súčasnosti a perspektíve. 2013.
Melzer F., Tégl P., Telec I. Užití předpisů občanského práva (§ 9). In Melzer F., Tégl P. (Eds.) Občanský zákoník. Velký komentář. § 1 - 117. 1. Svazek I. 2013.
Telec I., Tůma P. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku. In Jakl L. (Eds.) Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. 2012.
Telec I. O štěstí, umění, krajině a také o právu. In Havel B., Pihera V. (Eds.) Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 2010.
Telec I. Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého a vědeckého díla. In Štenglová I. (Eds.) Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ŠMÍD O., ŠÍNOVÁ R., TELEC I. Závazky a jejich zajištění a nesporná řízení. 2012.
SBORNÍK - CELEK
Telec I., Tůma P. Autorské právo, průmyslová práva. Úplné znění. In Telec I., Tůma P. (Eds.) 2021.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Telec I. O cenzuře podruhé. Česká justice. 2023.
Telec I. Platformy online a právní otázka cenzury. Česká justice. 2023.
Telec I. Zákaz klamavého používání označení "klinika". Zdravotnické právo a bioetika. 2020.
Telec I. 10 otázek pro Iva Telce. e-pravo. 2020.
Telec I. Prvky komplementární a alternativní medicíny v českém právu. Zdravotnické právo a bioetika. 2019.
Telec I. Rozšířený senát NSS: nelékařská homeopatie je legální. Zdravotnické právo a bioetika. 2019.
Telec I. Arteterapie a právo. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Kultura pohřbívání, rodinný život a pieta. Zdravotnické právo a bioteika. 2018.
Telec I. Náhradní mateřství: osobní úsluha mimo právo. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Porody ve vlastním sociálním prostředí podle práva. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Právní novinky v psychosomatice a psychoterapii. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Psychoterapie a právo (včetně dovětku). Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. The present legal status of the TCM in the Czech Republic. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Veřejný nepořádek v psychoterapii. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Zákaz eugenických praktik v lékařství a biologii. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Zákonodárně politický výhled na léčitelské povolání. Zdravotnické právo a bioetika. 2018.
Telec I. Akupunktura jako problém zdravotnického práva. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Certifikace přírodních léčitelů. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Duchovní léčba jako náboženský úkon. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Duly a právo. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Homeopatie, antroposofie a veřejné zdravotní pojištění. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Homeopatie pohledem objevitelského práva. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Nelékařská homeopatie před soudem. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Pluralita v medicíně. Social Science Research Network. 2017.
Telec I. Právní status přírodních léčitelů. 2., rozš. zpříst. Social Science Research Network. 2017.
Telec I. Spravedlivá náhrada újmy způsobené veřejným očkováním. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Zastánčí spolky pacientů nebo pojištěnců. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Zdravotní služby podle pravidel vědy podruhé. Zdravotnické právo a bioetika. 2017.
Telec I. Databázové právo. 2016.
Telec I. Evidence-based medicine? Zdravotnické právo a bioetika. 2016.
Telec I. Léčebná pedagogika a právo. Zdravotnické právo a bioetika. 2016.
Telec I. Módní právo. 2016.
Telec I. Právo známkové. 2016.
Telec I. Výrobky se zdravotními účinky. Zdravotnické právo a bioetika. 2016.
Telec I. Zdravotní služby podle pravidel vědy. Zdravotnické právo a bioetika. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PROJEKT
TELEC I., ŠMÍD O., VÍTOVÁ B. Věcná práva. Fond rozvoje vysokých škol. 2012.
TELEC I. Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2011.
Telec I. Vědecké testování práv duševního vlastnictví. Grantová agentura České republiky. 2011.
Telec I., Tomančáková B., Šmíd O. Věcná práva. Fond rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2010.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Černý M., David V., Fiala J., Gregušová D., Hlavsa P., Hurdík J., Hrušáková M., Jelínek J., Jirásek J., Králíčková Z., Marek K., Sládeček V., Stolz A., Šišková N., Švidroň J., Telec I. Acta iuridica olomucensis. Vědecký časopis právnický. Acta Iuridica Olomucensia. 2005.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Obecná část soukromého práva 2 SPK/MOSP2 LS 4
Právo duševního vlastnictví SPK/MPDV ZS 2
Právo civilních korporací SPK/MPCK LS Se 7

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BAŤKA PFA Teoretické právní vědy 2015
ŠEVČÍK PFA Teoretické právní vědy 2018
PRCHAL PFA Teoretické právní vědy 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)