Bc.Ing. Petr Bačík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637508
Pracoviště:
Děkanát PF
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 8
Místnost:
2.17
Pracovní zařazení:
tajemník fakulty
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Bačík P. Využití znalostního managementu v právní oblasti. Acta Iuridica Olomucensia. 2006.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Bačík P. Řízení znalostí v právním odvětví. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
  KNIHA - CELEK
  Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. 2017.
  Bellová J., Bačík P., Zlámal J. Management - Základy managementu - Cvičebnice - Zadání. 2016.
  Bellová J., Bačík P., Zlámal J. Management. Základy managementu. Cvičebnice - řešení. 2016.
  Bačík P., Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 2014.
  ZLÁMAL J., BAČÍK P., BELLOVÁ J. Základy managementu. 2011.
  Zlámal J., Bačík P. Podnikové finance. 2010.
  Zlámal J., Bačík P. Finance a finanční trhy. Finance a finanční trhy. 2009.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Základy firemních financí KFC/ZFF ZS 2