Bc.Ing. Petr Bačík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637508
Pracoviště:
Děkanát PF
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
tř. 17. listopadu 8
Místnost:
2.17
Pracovní zařazení:
tajemník fakulty
ČLÁNEK
Bačík P. Využití znalostního managementu v právní oblasti. Acta Iuridica Olomucensia. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bačík P. Řízení znalostí v právním odvětví. Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2007.
KNIHA - CELEK
Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. null. 2017.
Bellová J., Bačík P., Zlámal J. Management - Základy managementu - Cvičebnice - Zadání. null. 2016.
Bellová J., Bačík P., Zlámal J. Management. Základy managementu. Cvičebnice - řešení. null. 2016.
Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J., Bačík P. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. null. 2014.
ZLÁMAL J., BAČÍK P., BELLOVÁ J. Základy managementu. null. 2011.
Zlámal J., Bačík P. Podnikové finance. null. 2010.
Zlámal J., Bačík P. Finance a finanční trhy. Finance a finanční trhy. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.