Bc. Vladěna Břeňová

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637510

Děkanát PF

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8

2.19

ved. studijního oddělení

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.