JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7536, 604 758 636

Katedra soukr. práva a civilního procesu

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

3.11

odborný asistent

DISERTAČNÍ PRÁCE
Talanda A. Problematika reprezentace v dědickém právu. In Bednář V. (Eds.) 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šínová R., Bednář V. Vliv rozhodnutí vydaných v tzv. opatrovnickém řízení na řízení o pozůstalosti a vice versa. Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. 2022.
Bednář V. Vulgar substitution, yes or no? In Dolobáč M. (Eds.) Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty. 2011.
KNIHA - CELEK
Bednář V., Sigmundová M. Nový občanský zákoník. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Bednář V. Darování. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 - 3014) Komentář. 2014.
Bednář V. Koupě. Občanský zákoník VI. Závazkové právo, Zvláštní část (§ 2055-3014) Komentář. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
TALANDA PFA Teoretické právní vědy 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)