JUDr. Tomáš Grygar, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585 63 7556

Katedra správ. práva a finančního práva

Právnická fakulta

tř. 17. listopadu 8 (budova B)

4.05

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
Konzultace možná na základě individuální e-mailové domluvy

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • The European Society for History of Law (člen, 2021–)
  • Česká společnost pro stavební právo (člen, 2024–)

Vedení pedagogického týmu

  • Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - garant právních předmětů (ostatní, 2022–)
  • Lektor Akademie C. H. Beck (ostatní, 2024–)
ČLÁNEK
Grygar T. Přezkum služebních předpisů správními soudy. Právo a bezpečnost. 2022.
Frumarová K., Grygar T. Aplikační problémy zákonných podmínek vyvlastnění. Právní rozhledy. 2020.
Grygar T. Expropriace a práva třetích osob. Jurisprudence. 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Grygar T. K ústavnímu požadavku zákonného podkladu vyvlastnění. PRÁVNE ROZPRAVY ON-SCREEN II. – Sekcia verejného práva. 2022.
Grygar T. Konkurence trestního a přestupkového řízení proti právnické osobě po rekodifikaci správního trestání. In Gřivna T., Šimánová H. (Eds.) Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. 2021.
Grygar T. Problematické aspekty zajišťovacího institutu zákazu zrušení, zániku a přeměny právnické osoby v přestupkovém řízení. In Potěšil L., Hejč D., Valdhans J., Bražina L. (Eds.) DNY PRÁVA 2018. DAYS OF LAW 2018. Část III. Řízení o přestupcích (nejen) z pohledu správních orgánů a správních soudů. 2019.
KNIHA - CELEK
Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L., Dienstbier F., Frumarová K., Grygar T., Halířová G., Horáková M., Mácha A., Melotíková P., Pospíšilová S., Škurek M., Vícha O. Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). In Sládeček V., Pouperová O., Madleňáková L. (Eds.) 2022.
Frumarová K., Grygar T., Koudelka Z., Pouperová O., Potešil L., Suchánek R., Škurek M. Správní soudnictví. 2022.
Frumarová K., Grygar T., Pouperová O., Škurek M. Správní právo procesní. 2021.
Grygar T., Frumarová K., Horák O., Masarik M. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení. In Srebalová M., Malast J. (Eds.) 2021.
Frumarová K., Dienstbier F., Halířová G., Horáková M., Kohajda M., Madleňáková L., Matoušek P., Melotíková P., Papoušková Z., Pospíšilová S., Řezníčková K., Sládeček V., Škurek M., Špírková T., Veselá L., Vičarová Hefnerová H., Vícha O., Grygar T. Správní trestání. In Srebalová M., Vačok J. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Grygar T. Smlouva o kontrolní činnosti. In Štenglová I. (Eds.) Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023.
Grygar T. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky (č. 247/1995 Sb.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek (Volby–Zákon o). 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)