Asociace právnických fakult podporuje protestní akci Kolaps systému

Asociace právnických fakult vznikla v listopadu 2022. Repro: PF UP
Středa 29. květen 2024, 13:03 – Text: (red)

Asociace právnických fakult, která sdružuje české právnické fakulty včetně olomoucké a Ústav státu a práva AV ČR, přijala 28. května nové usnesení. V něm plně podporuje protestní akci Kolaps systému, která se odehraje v předvečer jednání o státním rozpočtu dne 3. června 2024.

Asociace právnických fakult ve shodě s Radou vysokých škol i Českou konferencí rektorů dlouhodobě poukazuje na systémové nedostatečné financování vysokého školství jako celku, zvláště humanitních a společenskovědních oborů. Naposledy tak učinila ve svém usnesení z prosince 2023, ve kterém uvedla, že celkové výdaje kapitoly MŠMT vzrostly mezi roky 2013 a 2024 o 129 mld. (o 92 %) z toho výdaje na regionální školství o 119 mld. Kč (o 139 %). Výdaje na vysoké školství pouze o 9 mld. (o 42 %). K tomu je třeba doplnit, že míra inflace od začátku do konce sledovaného období dosáhla 48,8 %. Došlo tak k reálnému poklesu peněžních prostředků pro vysoké školství. Požadavek na razantní navýšení objemu peněžních prostředků do sektoru vysokého školství o 10 mld. Kč je tak zcela oprávněný.

Bez takového navýšení nelze zajistit odpovídající kvalitu vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a důsledkem může být odchod zejména mladých akademiků z vysokých škol. Patrné je to zejména v oblasti práva a právní vědy, protože plat v akademické sféře je nepoměrně nižší než plat či mzda ve srovnatelné právní pozici bez ohledu na to, zda ve veřejné správě či soukromém sektoru. Pokud chceme udržet stávající či rostoucí kvalitu vysokoškolské výuky a bádání, není to při současném financování možné.

Usnesení najdete i na webu asociace.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)